Για τον Απρίλιο οι διαγωνισμοί του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

0

Τον Απρίλιο σχεδιάζει να προκηρύξει τους τρεις διαγωνισμούς του περιβόητου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 444,9 εκατ. ευρώ, στα οποία εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν και τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και προσδοκάται ότι μειώσουν τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του ελληνικού Δημοσίου κατά 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση των τριών σχεδίων διακήρυξης που συγκεκριμένα αφορούν:  το έργο «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8», προϋπολογισμού 405,6 εκατ. ευρώ, την «Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» προϋπολογισμού 12,7 εκατ. ευρώ και  «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA», προϋπολογισμού 26,6 εκατ. ευρώ.

Μετά τη διαβούλευση θα εγκριθούν τα τελικά τεύχη διακήρυξης από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή και θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός με την προκήρυξή του.

Η διαβούλευση των τριών σχεδίων διακήρυξης διεξάγεται στον ιστότοπο της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και στο opengov.gr.

Share.

Leave A Reply