Σύννεφο και mobile broadband οι κερδοφόροι τομείς του 2013

0

Η Ovum προβλέπει mobile broadband και  σύννεφο ως τους πιο κερδοφόρους τομείς των Telcos το 2013.  O πρώτoς τομέας σίγουρα αναφέρεται και στην Ελληνική αγορά αφού υπάρχει συνεχής ανάπτυξη στο mobile broadband και τις 4G υπηρεσίες. Όσον αφορά το “σύννεφο” μάλλον η Ελλάδα δε θα ακολουθήσει ακόμα το κερδοφόρο τρένο των υπολοίπων τουλάχιστον το 2013 σε πλαίσια ανάπτυξης και εσόδων όπως και γενικότερα η Ευρώπη αφού δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένες ακόμα με τις cloud εφαρμογές.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την Ovum τα κέρδη της παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής αγοράς το 2012 ανήλθαν πάνω από $2 τρις σε σχέση με το $1.96 τρις το 2011, ενώ οι κεφαλαιακές επενδύσεις ξεπέρασαν τα $330 δις το 2012 σε σχέση με $314 δις του 2011.  Σε γενικές γραμμές αναμένεται μέτρια έως επίπεδη τα επόμενα 5 χρόνια χωρίς ιδιαίτερες ανοδικές εκπλήξεις. Το mobile braodband θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα (19.2% compound annual growth) μέχρι το 2016, δημιουργώντας $123 δις κέρδη ανά έτος.

Αναφορικά με το σύννεφο, το Λογισμικό ως υπηρεσία (Software-as-a-service) είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία, αφού το 2012 η Ovum υπολόγισε $19 δις σε κέρδη και προβλέπει περισσότερα από $40 δις το 2016. Πρόκειται κυρίως για υπηρεσίες για επιχειρήσεις όπου οι Teclos παρέχουν ασφαλή και ιδιωτική πρόσβαση. Κάποιοι πάροχοι προσφέρουν και CRM εφαρμογές με αντίστοιχες συνεργασίες.

 Οι Υπηρεσίες Παροχής Υπολογιστικής Ισχύος (Infrastructure-as-a-service), σαν αυτές που παρέχει το OTE Business Cloud, και υπηρεσίες πλατφόρμας (platform-as-a-service) αναμένονται να συμβάλλουν με μικρότερα κέρδη αλλά με πιο γρήγορη ανάπτυξη . Συνολικά οι αναλυτές αναμένουν το σύννεφο να συμβάλλει σημαντικά στα συνολικά κέρδη, αφού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, ωστόσο σε λίγο μικρότερο επίπεδο κερδών συγκριτικά με το mobile broadband.

Πηγή: Ovum

Share.

Leave A Reply