Νέα βήματα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

0

Σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες, όπως ψηφιακές πληρωμές και ηλεκτρονική έναρξη επαγγέλματος, τίθενται στην υπηρεσία του πολίτη. Εντός του Φεβρουαρίου θα είναι  διαθέσιμα από  τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ηλεκτρονικά τα παράβολα γάμου, ΚΤΕΟ, έκδοσης διαβατηρίων και ταυτότητας ενώ ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά με την έναρξη επαγγέλματος.

Όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Μανούσο Βολουδάκη πέραν των ήδη δυνατών πληρωμών φόρων, τελών κυκλοφορίας κλπ, δίνεται προτεραιότητα στην ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων για τις αδειοδοτικές διαδικασίες που περιγράφηκαν παραπάνω, με αυτόματη ενημέρωση των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, ώστε να υλοποιείται πλήρως ψηφιακά η κάθε διαδικασία. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στα παράβολα που έχουν μεγάλη ζήτηση από τους πολίτες.

Ο στόχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι εντός του έτους να ολοκληρώσει έργα πληροφορικής 120 εκατ. ευρώ (πληρωμές).

Παράλληλα, υλοποιείται στην πράξη μέσω της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής» η δυνατότητα που ήδη η νομοθεσία προβλέπει, να παρέχεται  αυτοδίκαια έγκριση για την έναρξη επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας από την υποβολή ηλεκτρονικά της σχετικής αιτήσεως και των δικαιολογητικών.  Με απλά λόγια: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί πλέον να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, μαζί με τα δικαιολογητικά και αν ο αρμόδιος κατά περίπτωση φορέας δεν την απορρίψει εντός ορισμένης προθεσμίας, τότε η άδεια έχει παρασχεθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει να εργάζεται νόμιμα. Καταργούνται με αυτό τον τρόπο οι χρονοβόρες διαδικασίες αναμονής και αβεβαιότητας σχετικά με την έγκριση αδειών. Μόνη προϋπόθεση να έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά και την αίτηση με απλή ηλεκτρονική υπογραφή, για την οποία θα χρειαστεί μια επίσκεψη σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για την φυσική του ταυτοποίηση (αποστέλλεται σχετική εγκύκλιος στις αρμόδιες υπηρεσίες). Ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη, παράλληλα επιδιώκεται η περαιτέρω απλούστευση με δυο τρόπους: Πρώτον, ελέγχονται σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ώστε να ψηφιοποιηθούν ή να καταργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεύτερον, ήδη σχεδιάζεται  αναβάθμιση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να γίνει περισσότερο φιλική στο χρήστη, ειδικά σχετικά με τη διαδικασία της αδειοδότησης.

Επίσης, σύμφωνα με τον υφυπουργό:

–          Διασυνδέθηκαν από  1/1/13 τα ληξιαρχεία  με τα μητρώα  των ασφαλιστικών ταμείων.  Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται ούτε με κόστος, ούτε με γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ενημερώσουν για ληξιαρχικές μεταβολές, ενώ παράλληλα το κράτος μπορεί να ελέγξει ενδεχόμενες παρανομίες σχετικά με την καταβολή συντάξεων κλπ. (Υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.ΚΑ. και την Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

–          Στον τομέα της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας, προκηρύσσεται εντός των επομένων ημερών και μεγάλο τμήμα του έργου της δημιουργίας συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου (ERP) προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

–          Τις επόμενες ημέρες, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για όλα τα σχετικά με διακίνηση και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών αρχείων στο δημόσιο.

–          Η ψηφιακή υπογραφή και αποκλειστικά ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων  θα έχει εφαρμοσθεί στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων ως τον Ιούνιο του 2013. Ήδη ισχύει (από το Σεπτέμβριο) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης,  θα ισχύει ως το τέλος του μήνα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ ακολουθούν πολύ σύντομα τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Υγείας, Δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ψηφιακή υπογραφή για τους βασικούς χρήστες όλων των Υπουργείων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των βασικών χρηστών θα έχει ολοκληρωθεί για όλα τα Υπουργεία ως το τέλος Μαρτίου.

–          Η πλήρης ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, τόσο όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις όσο και την ενδοκυβερνητική συνεργασία Θα υλοποιηθεί με δύο έργα- πυλώνες :  το πρώτο, αφορά τη δημιουργία νέας πλατφόρμας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις, για το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί  διαγωνισμός (CRMS – Citizen Relationship Management System). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι στα 15 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο, προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, αφορά την πλατφόρμα της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας (σύστημα G – G) και  προκηρύσσεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για  πλήρεις πλατφόρμες με μεγάλους χρόνους υλοποίησης. Τελική παράδοση των έργων εκτιμάται στο πρώτο εξάμηνο του 2015.

Βασική υποδομή που θα υποστηρίξει το στρατηγικό σχεδιασμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  αποτελεί  το έργο τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης όλων των φορέων του Δημοσίου (ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ), συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο ύψους  170 εκ. ευρώ, το οποίο μαζί με τις εκτιμώμενες παρεχόμενες υπηρεσίες της πρώτης τριετίας του θα φτάσει τα 630 εκατομμύρια ευρώ, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση δημόσιας δαπάνης περίπου 150 εκατ. ευρώ ανά έτος.  Έχει συγκροτηθεί και συνεδριάζει τακτικά η διακομματική επιτροπή που προβλέπεται από το νόμο, ώστε να προκηρυχθούν το συντομότερο οι διαγωνισμοί και να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.  Εκτιμάται ότι το πρώτο υποέργο θα προκηρυχθεί ενός του πρώτου εξαμήνου. Το διάστημα αυτό επικαιροποιείται ο κατάλογος με τις υπηρεσίες που πρέπει να διασυνδεθούν, καθώς με τη διοικητική μεταρρύθμιση έχουν επέλθει αλλαγές σε σχέση με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είχε σχεδιαστεί.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply