Στρατηγική συνεργασία Cognity Group και Atos Global

0

Η Cognity Group ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον πολυεθνικό οργανισμό της Atos Global που κατέχει κορυφαία θέση στην αγορά των ολοκληρωμένων λύσεων IT και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η συνεργασία αυτή είναι σε συνέχεια της εξαγοράς της Atos Hellas από την Cognity, που έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 2012 και της μετονομασίας της σε Cognity Consulting.

Μέσω της συνεργασίας αυτής η Cognity εκπροσωπεί τις λύσεις της Atos Global στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αλβανία. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες πελατών σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, οι Τράπεζες, η Ενέργεια, οι Ασφάλειες, κλπ. και έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλους οργανισμούς στη διεθνή αγορά. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται σημαντικά το portfolio λύσεων της Cognity και της δίνεται η δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρησιακών αναγκών των πελατών της.

Παράλληλα, στα πλαίσια της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, η Atos Global θα συνεργάζεται με την Cognity Group, σε διεθνές επίπεδο, για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων CRM, Billing, Order Management, SOA, Mediation, Revenue Assurance, Master Data Management, Service Management, Portals, eCare και eShop. Στους τομείς αυτούς η Cognity διαθέτει μοναδική εμπειρία και σειρά επιτυχημένων έργων, συμπληρώνοντας τις λύσεις και τις υπηρεσίες της Atos Global και ενισχύοντας σημαντικά τις ικανότητές της. Η συνεργασία αυτή θα προάγει τη γεωγραφική επέκταση της Cognity, σε περιοχές πέραν της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ήδη έχει σημαντική παρουσία και πλειάδα επιτυχημένων έργων. Επιπρόσθετα, θα δώσει τη δυνατότητα στην Atos Global να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους ανωτέρω τομείς, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία, την υποστήριξη και τις βέλτιστες πρακτικές που έχει επιτυχώς εφαρμόσει η Cognity σε αντίστοιχους πελάτες.

Όπως δήλωσε ο κύριος Θεόδωρος Σαμπάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cognity «Πιστεύουμε στη συνεργασία με την Atos Global μιας και θα μας δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε στους πελάτες μας βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένες λύσεις της Atos. Παράλληλα, θα δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πελάτες και έργα της Atos, σε παγκόσμιο επίπεδο, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία που έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια.»

Ο κύριος Γιώργος Γαζέπης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Cognity, δήλωσε πως «Ο διττός χαρακτήρας της συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της. Συμπληρώνουμε το portfolio λύσεων που παρέχουμε στους πελάτες μας με διεθνώς καταξιωμένες λύσεις, ενώ παράλληλα συμπληρώνουμε την Atos, σε διεθνές επίπεδο, με την εμπειρία των επιτυχημένων έργων μας.»

Όπως δήλωσε ο κύριος Kari Kupila, CEO Global Business Unit North South West Europe, της Atos «Εκτιμούμε πολύ την εμπειρία, τον τρόπο εργασίας και τα στελέχη της Cognity και προσβλέπουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία, με επίκεντρο την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και την επιτυχία των επιχειρησιακών τους στόχων.»

Όπως δήλωσε η κυρία Έφη Ρώσσου, Γενική Διευθύντρια της Cognity Consulting «Θα εργαστούμε με θέρμη για την επιτυχία της συνεργασίας με την Atos, σε διεθνές επίπεδο. Οι πελάτες μας θα είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από τη συνεργασία αυτή και η Cognity Consulting θα είναι δίπλα τους για να καλύψει άμεσα τις ανάγκες τους.»

Το Cognity Group είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αποστολή του είναι να προσθέτει αξία στους πελάτες και να τους βοηθά να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους, με την προώθηση, υλοποίηση και υποστήριξη κορυφαίων λύσεων IT της παγκόσμιας αγοράς. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένα έργα, εφαρμόζοντας διεθνώς καταξιωμένες λύσεις CRM, Billing, Order Management, SOA-based Integration, BPM, Mediation, Revenue Assurance, Service Management, Master Data Management, Data Quality, Marketing Automation, BI & Analytics, Portals & Content Management. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στις Τηλεπικοινωνίες, τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες.

Share.

Leave A Reply