Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:

Η θυγατρική του εταιρεία ΟΤΕ plc σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων, σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης βάσει της οποίας €187 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού €187,7 εκατ. λήξεως Φεβρουαρίου 2015. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα νέα ομόλογα θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να ενοποιηθούν με τα υφιστάμενα  ομόλογα ποσού €600 εκατ. εκδόσεως Φεβρουαρίου 2008 και  λήξεως Φεβρουαρίου 2015 με τρέχον κουπόνι 7,25% (ISIN XS0346402463). Τα επαναγορασθέντα ομόλογα €187 εκατ. λήξεως Αυγούστου 2013 θα ακυρωθούν.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply