Προκηρύχθηκε από την ΚτΠ ΑΕ το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές υποδομές της χώρας»

0

Προκηρύχθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές υποδομές της χώρας», προϋπολογισμού 434.128 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 15η Φεβρουαρίου 2013.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους.

Φορέας λειτουργίας και κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ο σκοπός του έργου είναι αφενός η καταγραφή και τακτική επικαιροποίηση όλων των διαθέσιμων δικτυακών υποδομών της χώρας, αφετέρου η παρουσίαση αυτών στο ευρύ κοινό (πολίτες, επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς) καθώς και η παρακολούθηση αυτών (από τη ΓΓΤΤ /ΥΥΠΜΕΔΙ και λοιπούς αρμοδίους Δημόσιους Φορείς) μέσα από ένα διαδικτυακό Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα  (Web GIS).

Ειδικότερα αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής, διαδικτυακής, διαδραστικής εφαρμογής, μέσα από την οποία θα καταστεί δυνατή η καταγραφή και η παρακολούθηση της κατάστασης του συνόλου των διαθέσιμων δικτυακών υποδομών της χώρας. Οι πάροχοι – διαχειριστές δικτύου θα ενημερώνουν τη κεντρική βάση δεδομένων μέσω κατάλληλων διεπαφών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Οι χρήστες του υπουργείου και άλλων συνεργαζόμενων φορέων του δημοσίου (εσωτερικοί χρήστες) θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση για την άντληση στοιχείων και επεξεργασία αυτών ή επιβεβαίωση.  Τέλος οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα μέσω υπηρεσιών που θα παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τη πρόσβαση και γενικότερα την κατάσταση της ευρυζωνικότητας σε όλες τις περιοχές της χώρας.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply