Σε ομαλή τροχιά η αναχρηματοδότηση των δανείων του ΟΤΕ

0

Ικανοποιητικά εξελίσσεται στον ΟΤΕ η διαδικασία αναχρηματοδότησης των δανείων. Όπως ανακοίνωσε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Μ. Τσαμάζ, έχουν εξασφαλιστεί ακόμα 153 εκατ. ευρώ μέσω της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα, η Globul άντλησε ποσό 153 εκατ.  από κοινοπρακτικό δάνειο. Η σχετική σύμβαση παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις δεσμευτικές συμμετοχές τους έως το τέλος Φεβρουαρίου 2013 και έως μέγιστου συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ. Το δάνειο δίδεται χωρίς εξασφαλίσεις, έχει διάρκεια 4 έτη, πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει χρεολυτικών δόσεων και περιθώριο 5,50% ετησίως πάνω από το Euribor. Το δάνειο αυτό θα το χρησιμοποιήσει η θυγατρική για να καταβάλει μέρισμα στον ΟΤΕ και αυτός με τη σειρά για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο ΟΤΕ οφείλει να αναχρηματοδοτήσει το 2013, δάνεια ύψους 1,439 δις. ευρώ και το 2014, 900 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τη Globul, στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησής της, μεταξύ των πέντε υποψηφίων που έχουν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον είναι η Deutsche Telekom (βασικός μέτοχος του ΟΤΕ με 40%) και οι τουρκικές Turk Telecom και Turkcell.

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση εγκρίθηκαν οι συμφωνίες του ομίλου ΟΤΕ με τη DT για την παροχή υπηρεσιών από την πλευρά της γερμανικής εταιρείας, οι οποίες δύναται να φθάσουν σε αξία τα 9,4 εκατ. ευρώ με όφελος για τον ΟΤΕ, σύμφωνα με τη διοίκηση, 50 εκατ. ευρώ. Επίσης εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με αλλαγή του καταστατικού καθώς και η συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων τους.

Στο περιθώριο της συνέλευσης έγινε επίσης γνωστό ότι με το πρόγραμμα της εθελουσίας θα αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του έτους περίπου 1.500 εργαζόμενοι. Το κόστος για τον ΟΤΕ θα διαμορφωθεί σε περίπου 187 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ παράλληλα έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την πρόσληψη περίπου 500 νέων εργαζομένων.

Share.

Leave A Reply