Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Εφ’όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Λ.Κανέλλος

0

Θα κορυφωθεί εντός του 2013 η συζήτηση για «χαλάρωση» της ρύθμισης στα πρώην μονοπώλια τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και συγκεκριμένα για άρση της υποχρέωσης για τιμολόγια βασισμένα στο κόστος,  υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στο πλαίσιο κατάρτισης σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προκειμένου να ευνοηθούν οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς.

Τα παραπάνω σημείωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Λ. Κανέλλος κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ΕΕΤΤ, ενόψει ανάληψης της Προεδρίας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για το 2013.

Οι προϋποθέσεις σχετίζονται με τη δυνατότητα που θα δίνει το πρώην μονοπώλιο στους εναλλακτικούς παρόχους να παρέχουν υπηρεσίες αντίστοιχες και αυτές που δίνει το ίδιο. Η προοπτική είναι η σύσταση να προωθηθεί από την ΕΕ το 2013 και να υλοποιηθεί μέχρι το 2016.

Η διοίκηση της ΕΕΤΤ, χωρίς να δώσει σαφές δείγμα για το πώς βλέπει μια τέτοια προοπτική για την Ελλάδα, σημείωσε ότι σε κάθε χώρα η εν λόγω σύσταση θα πρέπει να εφαρμοστεί με ευελιξία καθώς τα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς είναι διαφορετικά. Ο στόχος είναι βεβαίως να δημιουργηθούν τα δίκτυα νέας γενιάς ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ψηφιακής ατζέντας. Αναφορικά με την τιμή χονδρικής για τον τοπικό βρόχο που δίνει ο ΟΤΕ στους εναλλακτικούς ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ είπε πως από τα 7,8 ευρώ που είναι σήμερα με βάση την νέα ανάλυση δείχνει να διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό υπό την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, το πρόγραμμα εργασιών του BEREC για το 2013 υιοθετεί τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς (NGAs), τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προώθηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του προγράμματος είναι η επιτυχής υλοποίηση του νέου Κανονισμού για τη διεθνή περιαγωγή, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει μία σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Στόχος είναι να μπορούν οι καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να λαμβάνουν υπηρεσίες περιαγωγής από άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, από την εταιρία της οποίας είναι συνδρομητές, εφόσον κρίνουν ότι τους παρέχει καλύτερους όρους. Η εφαρμογή του Κανονισμού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς των συνδρομητών ανά έτος. Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ κάτι τέτοιο θα έχει συνέπεια, για όσους ταξιδεύουν, εξοικονόμηση έως και 1.000 ευρώ ετησίως.

Γενικότερα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μίας νέας πολιτικής για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων ως παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στο πως θα διατεθούν κονδύλια της τάξεως των 7,4 δις. ευρώ που προορίζονται για την ενίσχυση των χωρών που παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε ευρυζωνικές υποδομές. Δεν θα πρόκειται ακριβώς για ενισχύσεις με την κλασική έννοια. Θα δίνονται σε περιπτώσεις έργων που μπορούν να προσελκύσουν και ιδιωτικά κεφάλαια με μεθόδους όπως π.χ. τα ΣΔΙΤ (Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Επίσης, ενδιαφέρον έχει το έργο του BEREC σε θέματα ουδετερότητας του διαδικτύου (net neutrality), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα και κατά παράβαση του ανταγωνισμού από τους παρόχους η πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Ακόμη, σύμφωνα με τον Λ.Κανέλλο «Η ΕΕΤΤ θα αξιοποιήσει την Προεδρία ενός ευρωπαϊκού οργάνου, που αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη χώρα μας, για την ενεργό συμμετοχή μας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη μεταφορά ρυθμιστικής τεχνογνωσίας στην ελληνική αγορά, προτάσσοντας την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην Κοινωνία της Γνώσης προς όφελος της Πολιτείας, της οικονομίας και του καταναλωτή».

–          Ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ στην ενημέρωση για τις προτεραιότητες του BEREC απαντώντας σε σχετικό ερώτημα είπε πως η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, Neelie Kroes, κατά τη πρόσφατη συνάντηση που είχαν, δεν του έθεσε κανέναν από τους προβληματισμούς που της έχουν μεταφέρει εναλλακτικοί φορείς περί συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους στην υπηρεσία του VDSL. Πρόσθεσε πως το γεγονός ότι όλοι οι εναλλακτικοί έχουν δώσει την υπηρεσία σημαίνει πως έχουν λάβει σιωπηρά και απάντηση σε σχετικά διαβήματα που έχουν κάνει στην ΕΕΤΤ.

Share.

Leave A Reply