Σε αγορά ιδίων μετοχών προχώρησε η MLS

0

Την αγορά 3.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,6005 ευρώ και συνολική αξία 8.061,60 ευρώ, στις 6/12 ανακοίνωσε η MLS.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι ως άνω 3.100 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της Αlpha Finance ΑΕΠΕΥ σε εκτέλεση της από 29/06/2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 29/06/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της.

Share.

Leave A Reply