Η Singular Logic αναλαμβάνει την υλοποίηση SAP-ERP για την ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ

0

Ένα νέο έργο πληροφορικής, ανέλαβε πρόσφατα η SingularLogic για τον όμιλο ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ, που δραστηριοποιείται στην εμπορία τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, μέσω ενός δικτύου 136 καταστημάτων Σούπερ Μάρκετ,  με το διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» .

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του επιχειρηματικού λογισμικού SAP ERP, καθώς και υπηρεσίες προσαρμογής, παραμετροποίησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Το νέο πληροφοριακό σύστημα, που θα καλύψει τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων του ομίλου ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ, θα λειτουργεί πλέον σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο και υπερσύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον.  Η εμπειρία της SingularLogic και των στελεχών της σε υλοποιήσεις παρόμοιων έργων του λιανικού εμπορίου, καθώς και η πρόσφατη πιστοποίησή της από την SAP A.G., ως ο πρώτος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ‘SAP Partner Center of Excellence’ για την Ελλάδα και την Κύπρο, θα εξασφαλίσουν την  προσαρμογή του SAP ERP σε όλο το εύρος της απαιτούμενης λειτουργικότητας του Ομίλου ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών πόρων, στη μείωση του χρόνου καταχώρισης των δεδομένων, στην επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους οργανωτικών μονάδων με την παράλληλη μείωση του χρόνου απόκρισης, της φυσικής παρουσίας και της εξάλειψης λαθών, στον αποτελεσματικό προγραμματισμό, στη βελτίωση της επικοινωνίας και πληροφόρησης της Διοίκησης, στην απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και στην παροχή πρακτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής πολιτικής.

Τα οφέλη του Ομίλου ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ από την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επικεντρώνονται: στην περαιτέρω ανάπτυξη, στη μεγιστοποίηση των εσόδων, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στη δυνατότητα της διοίκησης για άμεση λήψη ολοκληρωμένης και ενιαίας πληροφόρησης, στην απλούστευση των ενδοεταιρικών διαδικασιών.

Σήμερα οι μεγάλοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης μεγάλων έργων πληροφορικής. Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η SingularLogic,  το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,  η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αρτιότητα και η συνέπεια εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των συμβάσεων που αναλαμβάνει, καθώς  και την περαιτέρω λειτουργική τους υποστήριξη.

Share.

Leave A Reply