Εκσυγχρονίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Δικτύων Οικοδομών

0

Τις βάσεις για τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών όσο αφορά τις νέες τεχνολογίες στις Επικοινωνίες θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξη και Υποδομών Στ. Καλογιάννη και τον αναπληρωτή υπουργός Περιβάλλοντος Στ. Καλαφάτη.

Όπως είναι γνωστό ο ισχύων Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Δικτύων Οικοδομών, καθώς και ο Κτιριοδομικός Κανονισμός που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, δεν επαρκούν για την κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων στην κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ούτε και παρέχουν δυνατότητα επέκτασης ή αναβάθμισης των εγκαταστάσεων αυτών για να καλύψουν αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ καθώς και με άλλους φορείς (ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ΕΛΟΤ), καθόρισαν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές των εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις κατέταταξαν σε τέσσερις κατηγορίες: εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, εγκαταστάσεις ευρυεκπομπής και επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αυτοματισμού, ελέγχου και επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τον νέο τεχνικό κανονισμό, για την κατασκευή μιας εγκατάστασης εσωτερικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει στο εξής να διασφαλίζονται οι παρακάτω βασικές απαιτήσεις: η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών, το απόρρητο των επικοινωνιών, η ακεραιότητα του δικτύου, η προσπελασιμότητα, η επεκτασιμότητα, η λειτουργικότητα, η σήμανση και η τήρηση των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει συμμόρφωση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και συστάσεις, τόσο κατά την επιλογή των υλικών όσο και κατά τη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης. Επίσης, ο κανονισμός έχει εφαρμογή τόσο για τις εγκαταστάσεις χάλκινων καλωδίων όσο και για αυτές των οπτικών ινών ενώ προβλέπονται διαδικασίες πιστοποίησης της εγκατάστασης καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Share.

Leave A Reply