Κρίσιμη η Γενική Συνέλευση της Forthnet

0

Με ενδιαφέρον αναμένει η τηλεπικοινωνιακή αγορά το αν θα προχωρήσει, σε αυτή τη φάση, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet, κατά 30,2 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων.

Η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση έχει οριστεί για την Πέμπτη 23 Αυγούστου. Από την ίδια την εταιρεία λέγεται πως ο λόγος που δεν προχώρησε η απόφαση για την αύξηση στις 3 Αυγούστου ήταν τεχνικός και πως τουλάχιστον ο βασικός μέτοχος, η αραβικών συμφερόντων Forgendo Lim, με ποσοστό 41,27%, έχει την πρόθεση να συμμετάσχει με το ποσό που της αναλογεί, δηλαδή με περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα πράξουν οι υπόλοιποι μέτοχοι και κυρίως το ολλανδικό fund Cyrte Investmens με 25,41% αλλά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε) με 4,20%, ενώ, εξαιτίας της συγκυρίας, εξαιρετικά δύσκολο είναι να προβλεφθεί το τι θα πράξουν μικρομέτοχοι. Ανοιχτό, αν και λιγότερο πιθανό, είναι επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής νέων μετόχων σε συνδυασμό με την αποχώρηση υφιστάμενων.

Η αύξηση κεφαλαίου της Forthnet συζητείται περίπου ένα χρόνο και έχει αναβληθεί στο παρελθόν με την αιτιολογία ότι οι ξένοι μέτοχοι δεν επιθυμούσαν να τοποθετήσουν κεφάλαια στην εταιρεία λόγω των μακροοικονομικών και της συζήτησης περί εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο αποτελεί μέρος της συζήτησης με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, ενώ επηρεάζεται και επηρεάζει τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την πιθανή συγχώνευση της Forthnet με την hellas online ή την Wind.

Αναφορικά με τις συζητήσεις αυτές ένα από τα σενάρια που συζητείται με τις δανείστριες τράπεζες και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι να προχωρήσει η συγχώνευση με την hellas online ή την Wind μόνον του τηλεπικοινωνιακού τμήματος της Forthnet. Η Nova να παραμείνει εκτός, να αναλάβει ένα σημαντικό μέρος του δανεισμού, αλλά να συνεχιστεί η πώληση των υπηρεσιών της, με βάση εμπορική συμφωνία, συνδυαστικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του νέου φορέα.

Share.

Leave A Reply