Η Forthnet αναζητεί στρατηγικές συνεργασίες

0

Η Forthnet ανακοινώνει ότι στα πλαίσια αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών βρίσκεται σε μη αποκλειστικές συζητήσεις με άλλες εταιρείες του κλάδου και με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ενδεχόμενης ενοποίησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τους ενδεχόμενους όρους και προϋποθέσεις μιας στρατηγικής συνεργασίας.

Η Forthnet επισημαίνει ότι αυτές οι συζητήσεις είναι σε πρώιμο στάδιο και η ύπαρξή τους δεν σημαίνει ούτε υποδηλώνει ότι θα τελεσφορήσουν. Επίσης, κατά το παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ούτε τα πιθανά, σχετικά ή αναμενόμενα οφέλη από την ενδεχόμενη υλοποίηση μιας στρατηγικής συνεργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Συνεπώς, οποιαδήποτε απόφαση για τη διενέργεια συναλλαγών επί μετοχών της Forthnet ή επί χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανωτέρω αβεβαιότητες και συναφείς κινδύνους.

Η Forthnet θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική σημαντική εξέλιξη.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε συνιστά ή υποδηλώνει ούτε δύναται να εκληφθεί ως προσφορά, πρόσκληση, προτροπή ή σύσταση για την απόκτηση ή τη διάθεση μετοχών της Forthnet ή χρηματοπιστωτικών μέσων με υποκείμενη αξία μετοχές της Forthnet ή τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής επί αυτών των μετοχών ή χρηματοπιστωτικών μέσων. Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3340/2005 και των σχετικών εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των οικείων διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply