Το παγκόσμιο ρεκόρ στη φορολόγηση κινητής κατέχει η Ελλάδα

0

O Κλάδος των Κινητών Τηλεπικοινωνιών συνεχίζει να πλήττεται από υπερφορολόγηση, χωρίς όμως η συγκεκριμένη πρακτική να ενισχύει τα δημόσια έσοδα, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησαν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ICAP για την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.

Η φορολογία του κλάδου στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε απόλυτα μεγέθη, η χώρα μας καταλαμβάνει την 1η θέση στον κόσμο ως προς το συνολικό φόρο που επιβάλλεται στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας με 37-48% αθροιστικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23% και ειδικό τέλος 12-20%). Σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνολικό ποσοστό φόρου δεν ξεπερνάει το 25%.

Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι η σταθερή μείωση την τελευταία τριετία των δημοσίων εσόδων από την κινητή τηλεφωνία. Αναλυτικά, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν το 2011 κατά 12,6%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €232 εκ., το 2010 κατά 3,2% (€62 εκ.) και το 2009 κατά 1,1% (€52 εκ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης, το 2012 τα δημόσια έσοδα αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, κατά 13,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών αποτελεί πρότυπο φορολογικής συνέπειας και είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ελληνικής Οικονομίας, συνεισφέροντας, μόνο για το 2011, €1.612 εκ. σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (€972 εκ. οι εταιρείες Κινητής και €640 εκ. η υπόλοιπη αλυσίδα, πχ προμηθευτές των παρόχων και έμποροι συσκευών). Ειδικά για το 2011, στα παραπάνω ποσά θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος χορήγησης των αδειών χρήσης του φάσματος, ύψους €380 εκ.

 

Μείωση των φόρων για ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο περιορισμός της φορολογίας του κλάδου μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, και κατ’ επέκταση στην ανάκαμψη της Οικονομίας:

  • Εξαίρεση από το ειδικό τέλος των συνδέσεων που προσφέρουν και όγκο δεδομένων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 50Mb θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων εσόδων από €141 εκ. το 2011, σε €224 εκ. το 2013.
  • Μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 20% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €4 εκ., λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ευρύτερη οικονομία.
  • Μείωση του ειδικού τέλους κατά 10% θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €0,8 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, το βέλτιστο επίπεδο του ειδικού τέλους για τα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 50% χαμηλότερα από ό,τι σήμερα με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 29 εκ.
  • Κατάργηση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στο ειδικό τέλος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά €0,4 εκ. Συνυπολογίζοντας τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία, η αύξηση ξεπερνά τα 17 εκ.
Share.

Leave A Reply