Υπηρεσίες Inmarsat Global Xpress από τον ΟΤΕ

0

Μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία εξασφάλισε ο ΟΤΕ με το διεθνή οργανισμό δορυφορικών υπηρεσιών Inmarsat για την παροχή των ολοκληρωμένων υπηρεσιών Global Xpress. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών από τον Inmarsat σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΤΕ επελέγη μετά από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν σημαντικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και επίγειοι σταθμοί δορυφορικών υπηρεσιών από ολόκληρη την Ευρώπη, να παράσχει υπηρεσίες μέσω του επίγειου δορυφορικού σταθμού που διαθέτει στη Νεμέα. Με την υπηρεσία Global Xpress (GX), ο Inmarsat θα προσφέρει στους τελικούς χρήστες πραγματικές ταχύτητες μέχρι 50ΜΒ, μέσω τριών δορυφόρων Inmarsat-5 (I-5), οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα μέσα του 2013.

Στον επίγειο δορυφορικό σταθμό (earth gateway) που διαθέτει ο ΟΤΕ στη Νεμέα, ο οποίος και θα αποτελέσει το co prime site του Inmarsat στη Ν.Α. Ευρώπη στo πλαίσιo του συγκεκριμένου έργου, ο ΟΤΕ θα προσφέρει υπηρεσίες λειτουργίας, διαχείρισης και υποστήριξης δορυφορικών υπηρεσιών στον Inmarsat. Επιπλέον ο ΟΤΕ θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας από άκρο σε άκρο (end-to-end connectivity services) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πολλαπλή διαθεσιμότητα και ιδιαίτερα αυστηρό SLA (Service Level Agreement).

Με τη συγκεκριμένη συνεργασία ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι, πέραν των παραδοσιακών δορυφορικών υπηρεσιών, υποστηρίζει πλέον αξιόπιστα σε διεθνές επίπεδο την απαιτητική αγορά τεχνολογιών νέας γενιάς (όπως Ka-Band), που απαιτούν υπηρεσίες εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων. Ειδικά για το δορυφορικό σταθμό της Νεμέας, η συμφωνία αυτή τον κατατάσσει στους πιο σημαντικούς της ευρύτερης περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η εν λόγω επένδυση όχι μόνο εδραιώνει τη θέση του ΟΤΕ ως πρώτη επιλογή για τους σημαντικότερους δορυφορικούς οργανισμούς παγκοσμίως, αλλά και οδηγεί σε σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων στη χώρα.

Share.

Leave A Reply