Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Παρουσίαση της σειράς ολοκληρωμένων λύσεων “Pure Systems” πραγματοποίησε η ΙΒΜ

0

Διεξοδική παρουσίαση της σειράς ολοκληρωμένων λύσεων “Pure Systems” πραγματοποίησε η ΙΒΜ στο ATHENAEUM Intercontinental.

Την τεχνολογία, το πεδίο εφαρμογής και τις προοπτικές ανέλυσαν οι Jonathan Langley, Pradeep Madhavan και Μάριος Καπιρής οι οποίοι ανέπτυξαν την πρόταση της ΙΒΜ χαρακτηρίζοντάς την τεχνολογικό άλμα που η υιοθέτησή του, απλοποιεί τις δραστηριότητες του ΙΤ, οριοθετεί τα κόστη ενός data center και αλλάζει δια παντός τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της πληροφορικής υποδομής μια επιχείρησης.

Η σειρά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ώστε προσφέρει στους πελάτες μια εναλλακτική λύση στο σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο πληροφορικής που ακολουθούν και στο οποίο η πολυτυπία συστημάτων και η χωροταξική τους διασπορά, γίνεται αιτία σπατάλης σημαντικών πόρων τόσο για την εγκατάσταση όσο και τη συντήρησή τους, για να μην αναφέρουμε τις συχνές ανάγκες αποκατάστασης δυσλειτουργιών.

Επίσης η οικογένεια ‘Pure Systems’ στρέφει το βλέμμα των επιχειρήσεων στο cloud, με στόχο να αποδεσμεύσει πόρους που μέχρι τώρα απορροφούνταν σε εσωστρέφεια. Έτσι η εφαρμογή των λύσεων Pure Systems, επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θα τις εφαρμόσουν, να κατευθύνουν τις δυνάμεις τους στην ανάπτυξη και στην πλήρη εκμετάλλευση των πόρων τους σε παραγωγικές διαδικασίες.

Η παρουσίαση αφορούσε τα κύρια προϊόντα της σειράς Pure.

IBM Flex™ System:
Το IBM PureFlex System παρέχει υπηρεσίες υποδομής μέσω ενός απλοποιημένου περιβάλλοντος διαχείρισης το οποίο παρακολουθεί και προβλέπει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε υπολογιστικούς πόρους. Αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της υποδομής Smart Cloud, το PureFlex ενσωματώνει τεχνολογία και εφαρμογές διαχείρισης cloud καθώς και μια ολοκληρωμένη, πλήρως virtualized υποδομή που είναι cloud ready.

IBM PureApplication™ System:
Το PureApplication System είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα για τη βέλτιστη υλοποίηση και εκτέλεση μεγάλων φόρτων εργασίας. Απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης σε σχέση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα πληροφορικής. Το PureApplication System είναι ένα ολοκληρωμένο virtualized σύστημα, σχεδιασμένο ειδικά για cloud, έτοιμο προς χρήση και βελτιστοποιημένο για υποστήριξη εφαρμογών web, Java και βάσεων δεδομένων. Aξιοποιεί μοτίβα πολύχρονης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης καθώς και δοκιμασμένες, βέλτιστες πρακτικές από χιλιάδες υλοποιήσεις σε πελάτες παγκοσμίως.

 

Share.

Leave A Reply