Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

  • Οικ. Αποτελέσματα Ομίλου:

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 67,6 εκατ. έναντι € 72,2 εκατ. πέρυσι, μειωμένες κατά 6%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται κυρίως από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής.

Τα ενοποιημ
ένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.045 χιλ. έναντι € 2.148 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 160 χιλ. έναντι € 430 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη € 83 χιλ. έναντι € 1.041 χιλ. πέρυσι.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 5,5 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

 

  • Οικ. Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (QuestHoldings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 1.014 χιλ. έναντι € 994 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη € 159 χιλ. έναντι  € 184 χιλ. του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 18 χιλ. έναντι € 14 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 5 χιλ. έναντι κερδών € 33 χιλ. τη περυσινή περίοδο.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) της Εταιρείας στο τέλος της περιόδου ανέρχονται σε € 0,7 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply