Έως τον Αύγουστο του 2014 καλύπτονται από την ΕΣΕΕ οι εργαζόμενοι της Wind

0

Έως και τον Αύγουστο του 2014 καλύπτονται οι εργαζόμενοι στη Wind από τη σύμβαση εργασίας η οποία συμφωνήθηκε και υπεγράφη ανάμεσα στη Διοίκηση και το Πανελλήνιο Σωματείο TIM τέλη Οκτωβρίου του 2011.

Όπως διευκρινίζει το Σωματείο, «η ΕΣΣΕ στην WIND υπογράφηκε μεταξύ του επιχειρησιακού σωματείου του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων ΤΙΜ (WIND) και της διοίκησης της επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2011 και έχει ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2011 και προβλέπει αυξήσεις 0,6%».

Με βάση τον εφαρμοστικό νόμο και καθώς έχει μόνο ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της ΕΣΣΕ και δεν ορίζεται ημερομηνία λήξης «η προκειμένη ΕΣΣΕ λήγει σε τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξής της, δηλαδή την 31/8/2014 (με την επιφύλαξη της καταγγελίας της από κάποιο από τα μέρη στο διάστημα του ενός χρόνου από την υπογραφή της)».

Share.

Leave A Reply