Σημαντική διάκριση της Huawei στα Network World Awards 2012

0

Ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς της Huawei στην εξέλιξη και τη διαμόρφωση του κλάδου πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας στη Μέση Ανατολή ήταν η διάκριση της ως Managed Services Provider of the Year in Telecoms” για την παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύων (MS) στο πλαίσιο των βραβείων Network World Middle East Awards 2012, που πραγματοποιήθηκαν στο Dubai..  Συγκεκριμένα η εταιρεία βραβεύτηκε για το σημαντικό της έργο στην ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύων επόμενης γενιάς, καθώς και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών παρόχων γιας την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την εξέλιξη δικτύων AllIP και τη σύγκλιση δικτύων.

 

Κριτήρια για τη διάκριση απτοτέλεσαν το επίπεδο καινοτόμων υπηρεσιών, η δέσμευση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η  επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Dong Wu, Αντιπρόεδρος του τομέα Enterprise Business Group της Huawei για τη Μέση Ανατολή.

“Με την επέκταση της γκάμας των υπηρεσιών μας είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με σημαντικούς παρόχους στους οποίους προσφέραμε Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων εξειδικευμένες που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική τελειότητα,” δήλωσε σχετικά ο κ. Wu. “Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην ευρύτερη περιοχή πιέζονται να μειώσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίζουν δυσκολίες που προκύπτουν από την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα την αύξηση των απαιτήσεων του καταναλωτή. Η συγκεκριμένη διάκριση είναι  ιδιαίτερα σημαντική για εμάς, καθώς είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματικής επιτυχίας των πελατών μας. Έτσι θα ήθελα να ευχαρηστήσω όλους τους συνεργάτες μας, για την εμπιστοσύνη τους στην  ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στην ευρύτερη περιοχή.”

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύων της Huawei συμπεριλαμβάνουν μια σειρά από καινοτόμες λύσεις όπως ανάληψη δικτύου, διαχείριση απόδοσης δικτύων (network performance management), λειτουργία δικτύου και διαχείριση ανταλλακτικών. Η Huawei συνεργάζεται με 96 πιστοποιημένους φορείς με τμήματα MS σε εννέα χώρες, και εξυπηρετεί τις ανάγκες 24 σημαντικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Επιπλέον έχει ιδρύσει, ειδικά για τη Μ. Ανατολή, τμήματα προσωπικού εξ’ολοκλήρου αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτύων, ενώ παράλληλα λειτουργεί πέντε τμήματα εκπαίδευσης για βέλτιστες πρακτικές σε συνεργασία με πελάτες

Share.

Leave A Reply