Η Vodafone διευρύνει το εύρος συχνοτήτων που παρακολουθεί το Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

0

Tο Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων στο Περιβάλλον της Vodafone, επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσής του σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων (75MHz – 6GHz) καθώς και στις μετρήσεις θορύβου. Η εν λόγω διαπίστευση αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής και αξιόπιστης εργασίας, της εγκυρότητας και της διαδικασίας που ακολουθείται καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας του, για την οποία και αξιολογήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ISO/IEC 17025:2005).

Η Vodafone είναι η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών που έλαβε Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Ραδιοσυχνοτήτων στο Περιβάλλον σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO/IEC 17025:2005 και η μόνη που έχει λάβει διαπίστευση για τις μετρήσεις θορύβου.

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο με το κατάλληλο προσωπικό το οποίο εκπονεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων και θορύβου σύμφωνα με τις εθνικές και τις διεθνείς οδηγίες και πρότυπα ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του δικτύου και να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όρια έκθεσης τόσο στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όσο και στον θόρυβο.

Share.

Leave A Reply