Η Ελλάδα επίσημο μέλος της συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση

0

Επίσημο μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας, Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP) είναι από εχθές η Ελλάδα, μετά την αποδοχή του ελληνικού Πλάνου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, που κατέθεσε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελής Τζωρτζάκης, στην ετήσια σύνοδο που ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βραζιλία.

Η Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΟΗΕ, με στόχο να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις Κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή, για τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς, καθώς και για την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, με χρήση της νέας τεχνολογίας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα παραγόντων, όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η εμπλοκή του πολίτη στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου δημόσιας διοίκησης. Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης στην χώρα μας, είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων, η ενίσχυση της ακεραιότητας στο δημόσιο τομέα, και η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υφυπουργός Παντελής Τζωρτζάκης, παρουσίασε ένα σύνολο Δράσεων Ανοικτής Διακυβέρνησης, που ήδη γίνονται με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.

Share.

Leave A Reply