Μόνο με την άδεια του ΥπΜεΔ μπορεί να μεταβιβαστεί ο Hellas Sat

0

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον ελληνικό δορυφόρο, Hellas Sat,  θυγατρική του ΟΤΕ, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, αν προηγουμένως δεν συμφωνήσει ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Αυτό προβλέπεται πλέον ρητά στη ρύθμιση που περιελήφθη στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή και αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του τις Επικοινωνίες.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων»: «Οποιοδήποτε δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες το οποίο έχει εκχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.»

Σημειώνεται ότι με βάση το προηγούμενο καθεστώς υπήρχε και πάλι υποχρέωση του ΟΤΕ να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ωστόσο χωρίς να υφίσταται τόσο σαφής αναφορά στη σχετική νομοθεσία.

Share.

Leave A Reply