Ψηφίστηκε ο νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Ψηφίστηκε  στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή το περιβόητο πολυνομοσχέδιο που αφορά και στις Επικοινωνίες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ογκώδες κείμενο που περιλαμβάνει το σύνολο της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα αυτό.

Οι περισσότερες διατάξεις είναι επανάληψη της υφιστάμενης νομοθεσίας ωστόσο υπάρχουν και τμήματα που αποτελούν νέες ρυθμίσεις.

Ωστόσο είναι ακόμα και τώρα δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν ορισμένα σημεία του εξαιτίας προφανώς της προχειρότητας και της βιασύνης στη κατάρτισή του. Παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 68 και συγκεκριμένα η παράγραφος 5 από την οποία φαίνεται (χωρίς όμως να είναι απολύτως ευκρινές) ότι θεσπίζεται ανώτατο όριο στη δέσμευση των καταναλωτών με συμβόλαια: «Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσμευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες.»

Δείτε  εδώ το σύνολο των διατάξεων του νόμου

Share.

Leave A Reply