Άρση της αποκλειστικότητας της Nova για τα ελεύθερα κανάλια

1

Δεκτές έκανε σήμερα, χωρίς ουσιαστικά να προβεί σε εξέταση της υπόθεσης,  η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις δεσμεύσεις του ομίλου Forthnet για την άρση της αποκλειστικότητας στη μετάδοση των ελεύθερων ιδιωτικών καναλιών από την δορυφορική πλατφόρμα της Nova, νωρίτερα από το τέλος του χρόνου, οπότε και έληγε η περίοδος αποκλειστικής μετάδοσης βάσει συμβάσεων. Δεν ετέθη θέμα επιβολής προστίμου στη Multichoice αφού η ρύθμιση κρίθηκε ικανοποιητική. 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα και σε άλλες πλατφόρμες δορυφορικής τηλεόρασης, δηλαδή σήμερα στον ΟΤΕ, ο οποίος είχε καταθέσει και τη σχετική προσφυγή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να συμπεριλάβει τα ιδιωτικά κανάλια στο μπουκέτο του.

Αναλυτικά το Δελτίο τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει ως εξής:

 

Αποδοχή δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με την δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση του προγράμματος των ελεύθερα μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας από τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E, κατόπιν καταγγελίας του Ο.Τ.Ε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία, αντί της εξέτασης της υπόθεσης, να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις από τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E, όπως τελικά διατυπώθηκαν, αναφορικά με την αποκλειστικότητα στη δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση του προγράμματος των ελεύθερα μεταδιδόμενων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να διασφαλιστεί, έτσι, με άμεσο τρόπο η αποτελεσματικότερη πρόσβαση ανταγωνιστών στη σχετική αγορά.

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, οι εταιρίες:

(α) παραιτούνται από τον ως άνω όρο αποκλειστικότητας, και τροποποιούν αντίστοιχα τις σχετικές συμβάσεις, με άμεση ισχύ από την 27η Μαρτίου 2012,

(β) δεσμεύονται να διατηρήσουν, κατά τα λοιπά, τους όρους των κρινόμενων συμβάσεων, ως αυτές ισχύουν σήμερα, και

(γ) δεσμεύονται να μην επιδιώξουν εκ νέου την ως άνω αποκλειστικότητα για αόριστο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι καθών δύνανται να ζητήσουν την επανεξέταση ή/και μεταρρύθμιση των εν λόγω δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με τις κρινόμενες συμβάσεις.

Οι δεσμεύσεις αυτές καθίστανται υποχρεωτικές για τις εταιρίες FORTHNET A.E και MULTICHOICE HELLAS A.E. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τους επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης.

Share.

Leave A Reply