Αποτελέσματα για τον όμιλο του Πλαισίου

0

Θετικά αποτιμάται η οικονομική πορεία του ομίλου «Πλαίσιο», όπως αυτή αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα.

O Όμιλος συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο αγοράς του, αφού οι πωλήσεις του μειώθηκαν μόλις 12,8%.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, πέραν από τη βελτίωση της κερδοφορίας, ο Όμιλος Πλαίσιο πέτυχε και σημαντική βελτίωση της ρευστότητας του, μετά από σημαντική μείωση των απαιτήσεων και περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων. Με ταμειακά διαθέσιμα 35.146 χιλ. €, χαμηλό δανεισμό (21.898 χιλ. €) και θωρακισμένες

απαιτήσεις, λόγω και των αυξημένων προβλέψεων, ο Όμιλος Πλαίσιο έχει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, η οποία του εξασφαλίζει ευελιξία στο παρόν δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση μέρισμα για διανομή στους μετόχους της τάξης των 0,08 € ανά μετοχή από τα κέρδη του 2011 (μικτό ποσό).

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεγέθη του 2011:

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 12Μ 2011 Δ%
Πωλήσεις 312.296 -12,8%
EBITDA 13.253 21,9%
EBT 8.899 74,7%
EAT 6.423 148 5%

 

Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την επιτυχία ήταν:

–        Η ενίσχυση των brands Turbo–X, Q Connect, Sentio και @work που χαρακτηρίζονται από: άριστη σχέση τιμής και ποιότητας, προχωρημένο design, και υποδειγματική τεχνική υποστήριξη

Με τα παραπάνω brands επιτυγχάνεται η εξάλειψη των ενδιαμέσων και άρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με κερδοφορία που επιτρέπει την ανάπτυξη.

–       Το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers αποτελεί στρατηγική επιλογή των προμηθευτών:

Λόγω της ηγετικής της θέσης στην ελληνική αγορά, λόγω της υγιούς χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης και λόγω της δυνατότητάς της να κάνει πληρωμές μετρητοίς.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply