Σταθεροποίηση το 2012 εκτιμά η διοίκηση του ΟΤΕ

0

Με εξαίρεση τις τηλεφωνικές γραμμές που πέρασαν στον ανταγωνισμό, οι οποίες ήταν λιγότερες το 2011, από αυτές το 2010, συνεχίστηκε και κατά την προηγούμενη χρήση η συρρίκνωση των βασικών μεγεθών της μητρικής ΟΤΕ, συνέπεια κυρίως του ανταγωνισμού και πλέον και της οικονομικής κρίσης.

Με ρυθμό 11%, έναντι 10,5% το 2010, μειώθηκαν οι τηλεφωνικές συνδέσεις το 2011, ενώ μείωση 1,9% σημείωσαν οι ενεργοί συνδρομητές του ΟΤΕ στο ADSL, τη στιγμή που ως σύνολο στη χώρα αυξάνονται. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2011, οι συνδρομητές λιανικής ADSL ήταν περίπου 1,1 εκατ. σημειώνοντας μια καθαρή απώλεια σχεδόν 8.100 συνδρομητών το τελευταίο τρίμηνο.

Το 2011 ακόμα 285.507 συνδέσεις πέρασαν στους ανταγωνιστές του ΟΤΕ, αριθμός πάντως αισθητά μειωμένος σε σχέση με αυτόν του 2010 που ήταν 392.447 συνδέσεις (έναντι του 2009). Ο αριθμός των απελευθερωμένων γραμμών στο τέλος του 2011 ήταν 1.665.255 έναντι 1.379.748 στο τέλος του 2010 και 987.301 στο τέλος του 2009. Είναι προφανές ότι επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης των συνδρομητών των εναλλακτικών παρόχων, συνέπεια μεταξύ άλλων και της δικής τους αδυναμίας να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω την αύξηση της πελατειακής τους βάσης.

Ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής ΟΤΕ το 2011 σημείωσε μείωση 11,9% (1.912,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.169,8). Αναλυτικότερα,  η μείωση των εσόδων από την τηλεφωνία εσωτερικού ήταν 15,6%, από διεθνή τηλεφωνία 25,8%, από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 19,0%, από ISDN 9,5%, από τέλη διασύνδεσης 12,1%, από μισθωμένες γραμμές, μεταφορά δεδομένων και ΑΣΜ 23,3%, από προπληρωμένες κάρτες 17,6%, από ADSL και Internet 4,2% και από παροχή υπηρεσιών κατά 19,1%. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και τα έσοδα της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (Local Loop Unbundling – LLU) κατά 22,7%, από την αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet και IP CORE υπηρεσίες κατά 9,5% και από την αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 2,3%.

Ο ΟΤΕ (μητρική) συνέχισε και κατά την προηγούμενη χρήση να διατηρεί υψηλό το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δαπάνες προσωπικού επί των εσόδων του, 32,8% – χωρίς τις προβλέψεις για αποζημιώσεις και το λογαριασμό νεότητας – και 34,4% αν συνυπολογιστούν και αυτές.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εμφανίζονται μειωμένα κατά 16%.

Για το 2012 η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι ο ρυθμός μείωσης των εσόδων στις διάφορες δραστηριότητές θα είναι παρόμοιος με αυτόν του 2011. Ωστόσο, αναμένει σταθεροποίηση της λειτουργικής του απόδοσης ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μείωσης κόστους και της επίδρασης της νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στη μητρική εταιρεία.

Share.

Leave A Reply