Μάχες επιβίωσης καλούνται να δώσουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στο σημερινό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με επιθέσεις οι οποίες στοχεύουν στην αποδόμηση του επιχειρησιακού τους μοντέλου και, κυρίως, στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής και data. Επιπλέον, οι επενδύσεις στην τεχνολογία 3ης γενιάς δεν οδήγησαν στη δημιουργία ενός ισχυρού κύκλου ανάπτυξης της κινητής τηλεφωνίας, αντίστοιχο με εκείνον της δεύτερης γενιάς, αλλά αντιθέτως διαμόρφωσαν συνθήκες κατάλληλες για την εμφάνιση νέων ανταγωνιστών. Εφαρμογές από ανεξάρτητους προγραμματιστές, ή εταιρείες παροχής περιεχομένου διεκδικούν πλέον το δικό τους μερίδιο από την τηλεπικοινωνιακή πίτα. Προφανώς, οι αρχικές αντιδράσεις των παρόχων έχουν στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, όμως, και η αρχή της δικτυακής ουδετερότητας περιορίζουν, σε βάθος χρόνου, την αποτελεσματικότητα των όποιων αντίμετρων. Εάν οι πάροχοι δεν επιλέξουν να αλλάξουν πορεία, τότε διατρέχουν τον κίνδυνο να μετατραπούν σε απλά κανάλια μεταφοράς δεδομένων, διαγκωνιζόμενοι για το κόστος μετάδοσης κάθε bit.

 

Κι ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις  «ευθύνονται», σε μεγάλο βαθμό, για τη συντελούμενη αλλαγή του τηλεπικοινωνιακού τοπίου, την ίδια στιγμή η τεχνολογία αποτελεί και τη λύση των προβλημάτων των παρόχων, καθώς τους δίνει πλέον τη δυνατότητα να προωθήσουν στους πελάτες τους νέες καινοτόμες υπηρεσίες που τους διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και δημιουργούν νέες πηγές εσόδων.

 

Στην Printec, έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, ενσωματώνουμε την παραπάνω προσέγγιση στις τηλεπικοινωνιακές μας λύσεις.

 

Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης

Μέσω της διαχείρισης τηλεπικοινωνιακής κίνησης διασφαλίζεται, κυρίως, η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας (QoS), ανιχνεύοντας τη συμπεριφορά του χρήστη, των εφαρμογών που χρησιμοποιεί, των χαρακτηριστικών και του συνολικού φόρτου του δικτύου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί η παροχή συγκεκριμένου QoS και η διαφοροποίηση των υπηρεσιών ως προς αυτό (tiered services). Οι πάροχοι μπορούν να αποκτήσουν ορατότητα των δικτυακών τους πόρων και έλεγχο της διαβιβαζόμενης κίνησης, ώστε να υποστηρίζουν συγκεκριμένο επίπεδο επικοινωνίας με βάση τις ανάγκες των συνδρομητών τους. Αυτός ακριβώς είναι ο βασικός ρόλος μιας πλατφόρμας διαχείρισης τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Επιπλέον, η λύση της Printec επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν μια σειρά υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως:

  • Επιπρόσθετο Media Caching
  • Ταχύτερη μετάδοση αρχείων βίντεο
  • Προστασία Δικτυακών Υποδομών
  • Παροχή υπηρεσιών DDoS, Anti-Virus, Anti-Spam
  • URL Filtering  Με βάση τις Αρχές ΕΚΕ και γονεϊκού ελέγχου
  • Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης τηλ/κής κίνησης (Traffic Management-as-a- Service) σε εταιρικούς πελάτες.

 

Web & Video Optimisation

Η πρόταση της Printec για τη βελτιστοποίηση της  διαδικτυακής κίνησης και της μεταφοράς αρχείων βίντεο, εξοικονομεί πόρους τόσο σε επίπεδο ραδιοδικτύου, όσο και σε επίπεδο δικτύου κορμού, όπως εξάλλου αποδεικνύει και η υιοθέτηση της συγκεκριμένης λύσης από μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε τεχνικές media caching (αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη) και βελτιστοποίησης των πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Επειδή ακριβώς είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο εκάστοτε περιεχόμενο, η λύση της Printec είναι ιδανική για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως:

  • Έλεγχος Περιεχομένου – Γονεϊκός Έλεγχος (Parental Control)
  • My-iToolbar Toolbar, διαφημιστική πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επιπλέον εσόδων μέσω affiliated marketing και στοχευμένων εκστρατειών (με βάση το περιεχόμενο ή την καταναλωτική συμπεριφορά).
  • NFC Mobile Commerce

Μια εξ ορισμού ρηξικέλευθη τεχνολογία, η οποία μπορεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η λύση της Printec για αγορές και πληρωμές μέσω κινητού (NFC Mobile Payments/Commerce) δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να εισέλθουν σε ένα νέο πεδίο δραστηριότητας και να κερδίσουν μερίδιο από τα έσοδα που γεννούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι πάροχοι μπορούν να εκχωρούν έναντι αμοιβής χωρητικότητα στις κάρτες SIM/UICC, έναν σημαντικό πόρο του συνδρομητικού τους δικτύου που παρέμενε αναξιοποίητος μέχρι σήμερα, προκειμένου να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων. Πρόσθετο πλεονέκτημα, η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας η οποία βοηθά στη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος και τη δραστηριοποίηση σε εντελώς νέα πεδία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

 

CPE Management

Η λύση της Printec για τη διαχείριση τερματικού εξοπλισμού (CPE management) ενσωματώνεται στο OSS και λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο layer, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως στη Λειτουργία, τη Διαχείριση και τη Συντήρηση των διαφόρων τερματικών συσκευών που υπάρχουν σε ένα δίκτυο, απλοποιώντας την όλη διαδικασία. Έτσι, ο πάροχος μπορεί να προσφέρει στο συνδρομητή τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του ‘ψηφιακό σπίτι’. Η λύση μας λειτουργεί ως ένα Home Gateway μέσω του οποίου τηλέφωνα, κάμερες, αισθητήρες και παιχνιδοκονσόλες ελέγχονται αξιοποιώντας το πρωτόκολλο TR-69. Tο Ψηφιακό Σπίτι για το οποίο μιλούσαμε τόσον καιρό, γίνεται πλέον πραγματικότητα μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης CPE της Printec, επιτρέποντας τη διασύνδεση και τον έλεγχο (από απόσταση) μιας σειράς ηλεκτρονικών συσκευών που διευκολύνουν την καθημερινή μας ζωή.

 

Προστασία Δικτύων και Μηχανογραφικών Κέντρων

Οι λύσεις της Printec για την αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων μέσω του διαδικτύου (Intrusion Prevention and DDoS) είναι διάσημες για τις δυνατότητες που προσφέρουν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των κυβερνοαπειλών. Με πλήθος υλοποιήσεων σε τράπεζες, παρόχους επικοινωνίας και άλλες επιχειρήσεις, οι λύσεις μας διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία δικτύων και εφαρμογών. Το στοιχείο της λύσης το οποίο προσθέτει αξία στον πάροχο, είναι η δυνατότητα που του παρέχει να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προστασίας επικοινωνιακών υποδομών («Managed Security Services Providers»). Με βάση μια τέτοια υλοποίηση, ο πάροχος θα μπορεί να προστατεύει όσους χρήστες έχουν εγγραφεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία από ενδεχόμενες διαδικτυακούς κινδύνους. Έτσι, οι πάροχοι θα μπορούν να λειτουργούν και ως MSSP, να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και να αυξήσουν το ποσοστό διακράτησης στη συνδρομητική τους βάση.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

Leave A Reply