Σε 48” καλύφθηκε το Digi-mobile Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου

0

Ολοκληρώθηκε η φάση της κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δράση digi-mobile για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου

Σημειώθηκε υπερκάλυψη του προϋπολογισμού κατά δεκάδες φορές, με αποτέλεσμα η επιλογή να γίνει με βάση το χρόνο που υποβλήθηκε η κάθε αίτηση από τη στιγμή που δόθηκε η έναρξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μόλις 48 δευτερόλεπτα, συμπληρώθηκε ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Μερικά στατιστικά που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι:

Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και για προϋπολογισμό έργων 400.000 € κατατέθηκαν συνολικά 394 αιτήσεις συνολικού ύψους 2.553.552 €, δηλαδή υπερκάλυψη 639%. Από τις 394 αιτήσεις εγκρίθηκαν οι πρώτες 58 οι οποίες πρόλαβαν να υποβληθούν στα πρώτα 48 δευτερόλεπτα από την έναρξη της διαδικασίας.

Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για προϋπολογισμό έργων 150.000 € κατατέθηκαν συνολικά 279 αιτήσεις συνολικού ύψους 1.803.379 €, δηλαδή υπερκάλυψη 1.202%. Από τις 279 αιτήσεις εγκρίθηκαν οι πρώτες 22 οι οποίες πρόλαβαν να υποβληθούν στα πρώτα 36 δευτερόλεπτα από την έναρξη της διαδικασίας.

Share.

Leave A Reply