Ming Xu, General Manager ZTE

0

Ο κ. Ming Xu, General Manager της ZTE για τα Νότια Βαλκάνια, ξεκινώντας με μια ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων και επιτυχιών της εταιρείας, συνεχίζει με την παρουσίαση των στόχων της για την Ελληνική αγορά, αναλύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στις δυσκολίες που ανακύπτουν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Διατυπώνει ωστόσο, την άποψη ότι αυτή εκτός από προβλήματα, μπορεί να φέρει και ευκαιρίες, τις οποίες δεν θα διστάσει να αξιοποιήσει.

 

 

 

 

1.      Πώς έκλεισε το 2010 για την εταιρεία και ποια είναι η θέση της ΖΤΕ στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού;

Αναφορικά με την Ελληνική αγορά, η ΖΤΕ κατόρθωσε να αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση εμπιστοσύνης με τους βασικούς παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, η οποία συνοψίζεται σε επιτυχίες στον τομέα των Κινητών Τηλεφώνων και των ευρυζωνικών συσκευών (CPE Modem) σταθερής πρόσβασης στο δίκτυο Internet.

Η παρουσία των προϊόντων της ΖΤΕ είναι αισθητή στην Ελληνική Αγορά και τόσο οι πάροχοι όσο και ο Έλληνας καταναλωτής αντιλαμβάνονται πλήρως την έννοια του “Value for Money”, η οποία αποτελεί Στρατηγική επιλογή της ΖΤΕ για την ανάπτυξη της όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη γενικότερα.

Το 2010 αλλά και το 2011 αποτελούν ορόσημα για την κατοχύρωση της παρουσίας της Εταιρίας στην Ελληνική καταναλωτική αγορά και την εγκαθίδρυση του Brand της. Παράλληλα, καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για τη συνεργασία μας με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας) σε συστήματα υποδομής συμμετέχοντας συστηματικά σε διάφορες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού, πράγμα  που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικείωση της ΖΤΕ με την Ελληνική Αγορά, την απόκτηση εμπειριών και την ανάπτυξη γνωστικού αντικειμένου εμπορικών σχέσεων με τους πελάτες της.

2.      Τώρα που βρισκόμαστε στην αρχή του έτους πώς βλέπετε τις προοπτικές για την ανάπτυξη υποδομών στο τρέχον έτος;

Παρά το σύντομο χρόνο της παρουσίας μου στην Ελλάδα έχω αντιληφθεί τις δυσκολίες που υπάρχουν αλλά και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, οι οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη όχι μόνο του τομέα των Τηλεπικοινωνιών αλλά της ζωή μας εν γένει. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη είναι μια από τις παραμέτρους εκείνες της Οικονομίας που, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αντιμετωπίζουν την ύφεση και βοηθούν στην ευημερία. Αυτό σημαίνει ότι η ελπίδα και η αισιοδοξία θα πρέπει να στοχεύουν σε θετικές προοπτικές ανάπτυξης όχι μόνο των Τηλεπικοινωνιακών υποδομών αλλά όλων των μορφών υποδομής. Η ΖΤΕ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση και να συμμετάσχει σε κάθε θετική πρόταση αναπτυξιακού χαρακτήρα είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Η δυνατότητες της Εταιρίας είναι αρκετά μεγάλες, όχι μόνο σε θέματα τεχνολογίας αλλά και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

3.      Κατά πόσο η συνεχιζόμενη ύφεση για την ελληνική οικονομία έχει επηρεάσει τις επενδύσεις και την πορεία της αγοράς ΤΠΕ;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εποχή της άνετης αλλά και αποδοτικής κερδοφορίας έχει περάσει προ πολλού και χωρίς επιστροφή. Αυτό δεν είναι φαινόμενο για την Ελληνική οικονομία μόνο, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή αγορά. Κατά συνέπεια, οι επενδύσεις έχουν συρρικνωθεί κατά πολύ, η υλοποίηση εγκεκριμένων προγραμμάτων καθυστερεί χαρακτηριστικά και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι στον τομέα της συντήρησης και λειτουργίας των υφισταμένων υποδομών, αναφορικά με την Ελληνική αγορά.

4.      Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς; Υπάρχει κινητικότητα από πλευράς παρόχων;

Αντιλαμβάνεστε ότι η αισιοδοξία είναι βασική προϋπόθεση για το επόμενο βήμα. Ωστόσο, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση, δυσχεραίνουν την ανάπτυξη εν γένει. Τα δίκτυα νέας γενιάς είναι αυτά τα οποία μειώνουν το συνολικό κόστος κυριότητας (TCO) καθότι προσδίδουν υψηλή απόδοση (ROI) λόγω της ολοκλήρωσης διαφόρων τεχνολογιών και της συνεχούς μείωσης του κόστους παραγωγής τους. Αυτό γίνεται αντιληπτό από όλους, ενώ οι επενδύσεις σε αυτά είναι επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο από πλευράς κάλυψης αναγκών (αυτό αποτελεί θέμα περαιτέρω ανάλυσης), αλλά από πλευράς κόστους κυριότητας, εν τούτοις η λήψη αποφάσεων αλλά και υλοποίησης καθυστερούν χαρακτηριστικά.

5.      Πιστεύετε ότι οι θετικές αλλαγές που γίνονται σε θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο, θα απελευθερώσουν επενδυτικά κεφάλαια για ΤΠΕ στην ελληνική αγορά;

Πιστεύω πως ναi. Όταν η αγορά λειτουργεί με καθαρούς κανόνες, καταδεικνύοντας τα περιθώρια αλλά και τους τρόπους λειτουργίας της, είναι σαφές ότι δημιουργείται κλίμα προοπτικής, ασφάλειας για τους επενδυτές και τα επιχειρησιακά τους πλάνα.

Όμως, η κατάσταση της Οικονομίας είναι αυτή που αποτελεί την βασική τροχοπέδη την παρούσα περίοδο.

6.      Ποιο το όραμα της ΖΤΕ για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων; Με ποιες τεχνολογίες θα μπορούσε να αλλάξει την καθημερινότητα μας;

Στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και οικονομίας, με τα υπέρ και τα κατά της, η ΖΤΕ έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη για την στρατηγικής της. Συνοπτικά θα σας πω τα εξής:

Πρώτον είναι η ενίσχυση της θέσης της στις παραδοσιακές αγορές με συνεχή ένταση της Έρευνας & Ανάπτυξης στις τεχνολογίες LTE, FTTx και PTN – δίκτυα νέας γενιάς – καθώς επίσης η αφοσίωση στην ανάπτυξη Κινητών Τηλεφώνων τύπου “Smart”, με ξεκάθαρο στόχο την αύξηση του ποσοστού του μεριδίου της αγοράς σε επίπεδο αριθμού συσκευών και,

Δεύτερον, η δημιουργία νέων καινοτόμων λύσεων με ξεκάθαρη στρατηγική στον τομέα του Cloud Computing και της παραγωγής Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, καθώς επίσης και η αξιοποίηση νέων ευκαιριών και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών κάνοντας χρήση των εννοιών internet-of-things, triple-play που αφορούν σε Επιχειρησιακά και Κυβερνητικά Δίκτυα.

7.      Οι πάροχοι αναζητούν λύσεις αναβάθμισης των δικτύων τους με σκοπό να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά κόστους-απόδοσης. Ποιες είναι οι λύσεις που προσφέρει η ΖΤΕ προς αυτή την κατεύθυνση;

Ανάλογα με το είδος του δικτύου υπάρχει και η κατάλληλη λύση. Οι λύσεις που προσφέρει σήμερα η ΖΤΕ αφορούν:

Wireless: H ZTE παρέχει ένα ευρύ φάσμα  ασύρματων προϊόντων και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των GSM, UMTS, TD, WiMAX, CDMA, LTE, κλπ. Τα προϊόντα GSM/UMTS της ZTE  έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερες από 100 χώρες και 130 παρόχους μέχρι  το τέλος του 2011. Ειδικότερα, η λύση Uni-RAN , η οποία βασίζεται στην  SDR (Software Defined Radio) πλατφόρμα είναι μια καινοτομική λύση που επιταχύνει την αύξηση του μεριδίου αγοράς στις παγκόσμιες αγορές προϊόντων υψηλής ποιότητας.

 

Multi-Mode Convergence: Η Uni-RAN λύση, την οποία προανέφερα, υλοποιεί τις τεχνολογίες 2G/3G στο ίδιο hardware, με ενιαίο NMS και δικτύωση,  ενσωματώνει πολλαπλά δίκτυα σε «ενιαίο δίκτυο» και, οδηγεί σε εξοικονόμηση επενδύσεων και μείωση φόρτου εργασίας στην Λειτουργία & Συντήρηση (O&M).

Fixed Access: Η ΖΤΕ διαθέτει σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε όλο τον κόσμο end-to-end ολοκληρωμένες λύσεις δικτύων που χαρακτηρίζονται από τη σύγκλιση υπηρεσιών και την εύκολη μελλοντική τους εξέλιξη. Η Εταιρία είναι μεταξύ των 3 πρώτων κατασκευαστών Συστημάτων xDSL και MSAN παγκοσμίως, και έχει προμηθεύσει πάνω από 76,5 εκατομμύρια γραμμές ευρυζωνικής πρόσβασης xDSL σε 50 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Νέες εξελίξεις στα συστήματα MSAN της ΖΤΕ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τεχνολογίες VDSL2 channel bonding και vectoring. Επίσης, είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκε με την έρευνα και ανάπτυξη  και την εμπορική χρήση συστημάτων οπτικού δικτύου πρόσβασης και έχει αναπτύξει πάνω από 120 εκατομμύρια γραμμές προϊόντων xPON σε όλο τον κόσμο. Η ΖΤΕ επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες οπτικού δικτύου πρόσβασης όπως NG-PON και WDM-PON. Όσον αφορά στα προϊόντα τερματικού εξοπλισμού xDSL για οικιακούς χρήστες  (xDSL CPEs), περισσότερα από 70 εκατομμύρια τερματικά έχουν εγκατασταθεί σε πάνω από 80 χώρες παγκοσμίως .

 

Core Network: Η ZTE είναι ο μόνος κατασκευαστής που παρέχει όλες τις σειρές προϊόντων CN για κάθε τεχνολογία πρόσβασης. Υποστηρίζουμε πλήρως όλες τις ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης, όπως για παράδειγμα, για ενσύρματες  PSTN/MSAN/xDSL/xPON/LAN και ασύρματες LTE/GSM/UMTS/CDMA/TD-SCDMA/PHS/WiMAX/WLAN.

Αναφέρω χαρακτηριστικά το προϊόν IMS της ZTE, το οποίο κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά IMS της Κίνας, έχοντας υλοποιήσει  το πρώτο μεγάλης κλίμακας εμπορικό δίκτυο στην χώρα, και έχοντας κερδίσει πάνω από 110 συμβόλαια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ZTE έχει καταστεί ο μεγαλύτερος προμηθευτής για IMS σε σταθερό δίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 22,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Έχει επίσης προσφέρει μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό του σταθερού δικτύου για την Turk Telekom (Τουρκία), Tiscali (Ιταλία), καθώς και της China Telecom.

Bearer: Η ZTE παρέχει λύσεις μεγάλης χωρητικότητας, υψηλής αξιοπιστίας, επεκτάσιμες, ευέλικτες στον προγραμματισμό αλλά και έξυπνες λύσεις διαχείρισης για NG-Broadband δίκτυα μετάδοσης και κορμού. Απομακρυσμένα δίκτυα μπορούν  να διασυνδεθούν σταδιακά σε μια χώρα και να συνθέσουν την οικοδόμηση ενός NG-Broadband δικτύου κορμού που θα παρέχει ενιαία διαχείριση και ενιαία λειτουργία σε εθνικό επίπεδο. Το νέο δίκτυο κορμού θα καλύπτει τις απαιτήσεις για μεταφορά πολλαπλών και διαφορετικών υπηρεσιών.  Τα συστήματα μετάδοσης της ΖΤΕ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM/OTN, NG-SDH, MSTP) για μητροπολιτικά ή και δίκτυα κορμού, IPTN (Mobile Backhaul και Fixed-Mobile convergence) και data communication (routers, BRAS, Ethernet switches και λύσεις IP).

Cloud computing & IT Products and Solutions: Με το λογότυπο “Anyservice”, η ΖΤΕ παρέχει τις “Any service” λύσεις σε “οποιοδήποτε δίκτυο, σε οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή” για επιχειρήσεις και μεμονωμένους συνδρομητές. Η ZTE παρέχει κυρίως 8 λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των λύσεων NGIN για το δίκτυο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, IVAs λύση για unified messaging, IPTV λύση για πολυμέσα, Εθνική λύση ασφάλειας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (M2M-based), NGCC λύση, SDP+AppStore, ολοκληρωμένη λύση για κάλυψη σήματος για DVB-C, T και S, λύση για το ψηφιακό σπίτι για τα προϊόντα τερματικών του δικτύου, όπως το IPTV και OTT.

Προϊόντα VAS της ZTE έχουν χρησιμοποιηθεί σε περισσότερους από 110 παρόχους και ένα δισεκατομμύριο χρήστες σε περισσότερες από 90 χώρες στον κόσμο.   Μεταξύ των πελατών της ZTE, για προϊόντα VAS, οι top 10 πάροχοι είναι η Vodafone, FT, Telefonica, China Mobile, China Telecom και TIM. Μεταξύ των top 50 παρόχων οι  26 έχουν υλοποιήσει λύσεις της ΖΤΕ. Στην Ευρώπη, η ZTE έχει επιλεγεί ως ο στρατηγικός συνεργάτης της France Telecom για την παροχή προϊόντων προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών  για την FT και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο. Στην Λατινική Αμερική, η ZTE έχει δημιουργήσει  σχέσεις στενής συνεργασίας με την Telefonica για την προώθηση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε εφαρμογή σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Services: Ως προμηθευτής end-to-end ολοκληρωμένων λύσεων για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε όλο τον κόσμο, η ΖΤΕ προσφέρει καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν την ανάπτυξη του δικτύου (σχεδιασμός, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία), υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, managed services, υπηρεσίες παροχής τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης κλπ.  Πολιτική της εταιρίας είναι η συνεχής καινοτομία, η αποδοτική και γρήγορη παραμετροποίηση των λύσεων και η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες κάνοντας εξαιρετικές παραδόσεις έργων. Με περισσότερες επιλογές, οι πελάτες της ΖΤΕ είναι σε θέση να επικεντρώσουν τους πόρους τους στον τομέα δραστηριότητάς τους και να δημιουργήσουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και ποιοτικά πρότυπα ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση   των πελατών της.

8.      Κατά πόσο οι «πράσινες» τεχνολογικές λύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών μπορούν να δώσουν βιώσιμη αναπτυξιακή διέξοδο στους παρόχους;

Η «πράσινη τεχνολογία» είναι συνυφασμένη με την κατανάλωση ενέργειας αναφορικά με τα δίκτυα των Τηλεπικοινωνιών. Κατά συνέπεια, πράσινη τεχνολογία σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ισχύος, λιγότερο λειτουργικό κόστος (OPEX), εξοικονόμηση κεφαλαίου για πιθανές αναπτυξιακές επενδύσεις.

Για παράδειγμα, με βάση την τεχνολογία DPD+Doherty στον ενισχυτή ισχύος των Συστημάτων μας, ο σταθμός βάσης SDR επιτυγχάνει απόδοση έως 50%, η οποία λαμβάνει την πρώτη θέση στην κλάδο. Η κατανάλωση ρεύματος του σταθμού βάσης μειώνεται κατά 45% σε μέσο όρο, επιτυγχάνοντας δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και περιορισμό του OPEX.

9.      Με την πρόσφατη ανακοίνωση επενδύσεων σε υποδομές οπτικών ινών, τόσο για τις αγροτικές περιοχές, όσο και για τα Μητροπολιτικά Δίκτυα, βλέπετε αναθέρμανση των επενδύσεων και ποια θα είναι η τοποθέτηση της ZTE στην ανάληψη τέτοιων έργων;

Σίγουρα κάθε ανακοίνωση για νέα έργα αναθερμαίνει την αισιοδοξία και την ελπίδα για ανάπτυξη. Πιστεύουμε όμως πως σε συνέχεια κάθε ανακοίνωσης θα έπεται και η υλοποίηση. Αυτό σημαίνει σχέδια, προϋπολογισμοί και υποχρεώσεις για υλοποίηση. Η ΖΤΕ προσδοκά σε τέτοιες θετικές ενέργειες καθότι διαθέτει την τεχνολογία αλλά και διάφορα άλλα σημαντικά εργαλεία χρηματοδότησης και υποστήριξης αναπτυξιακών έργων. Η ΖΤΕ παραμένει σε εγρήγορση αναμένοντας τους εν δυνάμει επενδυτές και πελάτες και παραμένει ανοικτή σε κάθε πρόταση συνεργασίας.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

Leave A Reply