Νέος Αντιπρόεδρος στην ΕΕΤΤ

0

Τη θέση του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ για τον Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναλαμβάνει ο Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Δεληκωστόπουλος, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Κ. Δεληκωστόπουλος τελούσε μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ ήδη από το Σεπτέμβριο του 2009.

Ο Δρ. Κ. Δεληκωστόπουλος είναι Maître de Conférences του Ιδιωτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris 2 Panthéon-Assas (P.RE.S. Sorbonne Universités) με διδασκαλία και έρευνα στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στο δίκαιο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και στο δικονομικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πτυχιούχος Νομικής του London School of Economics, καθώς και πτυχιούχος Νομικής και Διδάκτωρ του Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris 2 Panthéon-Assas, ο Δρ. K. Δεληκωστόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) και δικηγόρος Παρισίων. Έχει, ακόμα, διατελέσει Visiting Researcher στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard στις Η.Π.Α.

Share.

Leave A Reply