Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Μετακίνηση 2.000 εργαζομένων σε θυγατρική σχεδιάζει ο ΟΤΕ

0

Με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας του ΟΤΕ, η διοίκηση φαίνεται -σύμφωνα με δημοσίευμα της “Καθημερινής”- να προσανατολίζεται στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετακίνησης ίσως και 2.000 εργαζομένων σε μία ή περισσότερες θυγατρικές εταιρίες του Οργανισμού, κάτι που θα μειώσει το μισθολογικό  κόστος επιτρέποντας την επίτευξη χαμηλότερων χρώσεων στις υπηρεσίες προς τους τελικούς καταναλωτές.

Η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο λιανικής, είναι ο βασικός στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ, καθότι το μερίδιό υφίσταται συνεχείς μειώσεις από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Το σκεπτικό ξεκινά από το γεγονός ότι ο ΟΤΕ, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει  στην αγορά τηλεπικοινωνιών, υπόκειται σε ρύθμιση τιμών από την ΕΕΤΤ, η οποία δεν του επιτρέπει να διαθέτει τις υπηρεσίες του κάτω του κόστους. Έτσι ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος λειτουργίας, ώστε να επιτραπεί και ο χαμηλότερος τιμοκατάλογος λιανικής, είναι να μειωθεί το μισθολογικό κόστος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μετακίνηση εκείνου του προσωπικού που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας της μητρικής και το οποίο δεν δραστηριοποιείται στα τηλεφωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που έχουν ως αντικείμενο  την ψηφιακή τηλεόραση (ΟΤΕ TV) και οι οποίοι εκτιμάται ότι θα είναι οι πρώτοι υποψήφιοι για να περάσουν σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου.

Βέβαια ο κύριος στόχος του ΟΤΕ σχετικά με το μισθολογικό κόστος, παραμένει η μείωση του διοικητικού προσωπικού, που ο αριθμός τους είναι πλέον αρκετά υψηλότερος σε σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Βέβαια με τον ίδιο τρόπο που η ρύθμιση τη ΕΕΤΤ επηρεάζει τα κόστη διάθεσης υπηρεσιών στη λιανική, επηρεάζει και τις  χρεώσεις χονδρικής, δηλαδή τις τιμές που διαθέτει  υπηρεσίες στους εναλλακτικούς.

Όμως στον ΟΤΕ εκτιμούν ότι το νέο περιθώριο κέρδους που θα διαμορφωθεί για τους εναλλακτικούς θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά όσον αφορά στη διατήρηση του μεριδίου του.  

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση του ΟΤΕ δεν προτίθεται να μεταβάλλει τις εργασιακές σχέσεις που διέπουν σήμερα τους εργαζομένους της μητρικής, οι οποίες θα ισχύουν για όσους μεταφερθούν σε θυγατρικές, ώστε να μην υπάρξουν πολλές αντιδράσεις. 

 

Προς το παρόν, όλα τα παραπάνω, βρίσκονται σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και δεν έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις ούτε έχει καταρτιστεί πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται πολλαπλά σενάρια, μεταξύ των οποίων, ως υποψήφιοι αποδέκτες  αναφέρεται η Hellascom, ή η θυγατρική εταιρεία της OTEplus με την επωνυμία Διεργασία Α.Ε.

Share.

Leave A Reply