Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Δυνατότητα συμμετοχής σε ΣΔΙΤ για τη Byte Computer

0

Τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ενέκριναν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι της Byte Computer. Συγκεκριμένα, η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής προχωρά σε αλλαγή του καταστατικού της, στο οποίο αναφέρεται πλέον ότι «δύναται να συμμετέχει μόνη της ή ως μέλος ενώσεως εταιρειών, συμπράξεων και κοινοπραξιών σε κάθε μορφής διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως, ενδεικτικώς, έργων, προμηθειών, μελετών,  υπηρεσιών, σχετικές με το αντι-κείμενον της εν γένει επιχειρηματικής δραστηριότητάς της, διενεργούμενες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέως στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ως και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέως (ΣΔΙΤ)».

Share.

Leave A Reply