Ενα ακόμη βήμα προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

0

Περισσότερα από 20 μεγάλα δημόσια έργα ΤΠΕ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 85 εκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται να προκηρυχτούν άμεσα και μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2012, όπως αποφασίστηκε σε συσκέψεις του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη με αρμόδιους φορείς.

Πρόκειται για καινοτόμα έργα προστιθέμενης αξίας, με μεγάλη σημασία για τη μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν τα έργα του Υπουργείου Εσωτερικών για το Εθνικό Ληξιαρχείο που θα οδηγήσουν σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υποδομή του Εθνικού Δημοτολογίου, στη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, και τα οποία αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Ενιαία Διαχείριση Σχέσεων Κράτους Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Μητρώο Πολιτών, θα προκύψει από τη σύνδεση των τεσσάρων -και μέχρι σήμερα ανεξάρτητων- πυλώνων της σχέσης κράτους-πολίτη που είναι ο Αρ.Ταυτότητας, το ΑΜΚΑ, ο αριθμός Δημοτολόγιου και το ΑΦΜ. Το σκεπτικό είναι η Πολιτεία, αλλά και ο πολίτης να έχουν κοινό σημείο αναφοράς για ότι αφορά την εικόνα ενός φυσικού προσώπου και τις συναλλαγές του με το Δημόσιο.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι, προωθούνται παράλληλα οι διαδικασίες έγκρισης χρηματοδότησης και η συγκρότηση των σχετικών διακομματικών επιτροπών, για την προκήρυξη και τη δημοπράτηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τη μείωση του κόστους των επικοινωνιών κατά 50%.

Share.

Leave A Reply