Εμπόδιο στη συγχώνευση Google Motorola από την ΕΕ

0

Η εξαγορά της Motorola από τη Google αντιμετωπίζει ξαφνικά ένα απρόβλεπτο εμπόδιο. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την εξέταση του αιτήματος της Google για να ενεργοποιήσει την εξαγορά της Motorola στις 10 Ιανουαρίου, αποφάνθηκε ότι ο φάκελος είναι ελλιπής και ζήτησε από της Google  να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά ώστε να συμπεριληφθούν στο αίτημα και να γίνει εκ νέου υποβολή.

Έτσι, είναι βέβαιο ότι η εξέταση αναβάλλεται μέχρι να γίνει εκ νέου κατάθεση φακέλου με τα συμπληρωματικά στοιχεία, και ως εκ τούτου η απόφαση θα παρθεί μετά την ημερομηνία της 10ης Ιανουαρίου που η Google είχε θέσει ως όριο.

Παρόλα αυτά εκπρόσωποι τη Google δήλωσαν ότι το αίτημα της Ευρωπαϊκής επιτροπής για νέα στοιχεία είναι αίτημα «ρουτίνας» και συμπληρώνουν ότι «είμαστε πεπεισμένοι ότι η Επιτροπή θα συμπεράνει ότι η εξαγορά είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό και διαβεβαιώνουμε τα μέλη, ότι θα παρέχουμε τη συνεργασία μας για όσο διάστημα συνεχιστεί η εξέταση του αιτήματος».

Share.

Leave A Reply