Άνοδο στα λειτουργικά κέρδη για τη Forthnet

0

Οριακή αύξηση των εσόδων, διψήφιο ποσοστό ανόδου στα λειτουργικά κέρδη αλλά και διεύρυνση των ζημιών της σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι, παρουσίασε κατά το γ’ τρίμηνο του 2011 ο όμιλος Forthnet, ο οποίος, πάντως, διεύρυνε τη συνδρομητική βάση του, φθάνοντας πλέον να εξυπηρετεί περίπου 757.000 νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 102,280 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,42% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2010. Η αύξηση των εσόδων από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε οικιακούς και εταιρικούς πελάτες ήταν της τάξεως του 8,09% και 9,64% αντίστοιχα, αλλά στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης υπήρξε μείωση 8,72%. Η μείωση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποδίδεται κυρίως στις υπηρεσίες αναλογικής συνδρομητικής τηλεόρασης, στη διαφήμιση στην Ελλάδα και στις δραστηριότητα του ομίλου στην Κύπρο.
Το πρόγραμμα περιστολής εξόδων βοήθησε στην αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22,6% στα 20,631 εκατ. ευρώ, με το δημοσιευμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 20,87% στα 20,231 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο του προσαρμοσμένου EBITDA ήταν στο 20,17%, παρουσιάζοντας αύξηση 3,65 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρσι.
Από την άλλη πλευρά, η Forthnet συνεχίζει να παρουσιάζει προ φόρων ζημίες, οι οποίες, μάλιστα, ήταν υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα, στο γ’ τρίμηνο οι ζημίες προ φόρων ήταν στα 16,485 εκατ. ευρώ (έναντι 13,754 εκατ. ευρώ πέρσι), ενώ οι συνολικές ζημίες του ομίλου μετά από φόρους έφθασε σε 14,645 εκατ.ευρώ (έναντι 12,984 εκατ.ευρώ). Ο όμιλος είχε στις 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους ταμειακά διαθέσιμα 21,1 εκατ.ευρώ και καθαρό τραπεζικό δανεισμό 315,8 εκατ. ευρώ, ενώ στις 30 Ιουνίου του 2011 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 22,5 εκατ. ευρώ και 312,5 εκατ. ευρώ.
Ο όμιλος, πάντως, έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του, συνεχίζοντας να δίνει έμφαση στις συνδυαστικές υπηρεσίες (Forthnet και Nova), τις οποίες χρησιμοποιούσαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 126,488 νοικοκυριά, αριθμός αυξημένος κατά 4.906 σε σχέση με το β’ τρίμηνο. Στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η Forthnet έχει συνολικά 510.643 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών, εκ των οποίων οι 477.566 είναι μέσω πλήρους αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (LLU). Η εταιρεία έχει μερίδιο 30,6% στην αγορά του LLU, αλλά στις νέες συνδέσεις το μερίδιο της στο γ’ τρίμηνο έπεσε στο 11,7% με μόλις 5.424 νέες συνδέσεις LLU.
Στο χώρο της συνδρομητικής τηλεόρασης (Nova), οι συνδρομητές (ψηφιακή και αναλογική πλατφόρμα) στην Ελλάδα έφθασαν στις 373.178, αριθμός υψηλότερος κατά περίπου 23.000 σε σχέση με το τέλος του β’ τριμήνου που ήταν στις 349.988, αλλά μικρότερος από τις 380.785 στο τέλος Μαρτίου.
Share.

Leave A Reply