LAMDA Hellix: In cloud we trust !

0

Η LAMDA Hellix, ιδρύθηκε το 2002 και είναι θυγατρική εταιρεία της LAMDA Development, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών της, προσφέρει σε κάθε οργανισμό με κρίσιμες εφαρμογές πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, τη δυνατότητα να αυξήσει την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων του, να ελαχιστοποιήσει τους διάφορους κινδύνους καθώς και να μειώσει τα κόστη του, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ίδια αυτονομία και ανεξαρτησία που θα είχε, στην περίπτωση που διατηρούσε ιδιόκτητες υποδομές. Μία από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρίες που έχουν περάσει έγκαιρα στην νέα οικονομία των ΤΠΕ και ειδικότερα σε έναν από τους τομείς που παράγουν προστιθέμενη αξία και συνεργατικά μοντέλα win-win.

 

Η βάση είναι οι υποδομές

Η LAMDA Hellix, αποτελεί την πρώτη, πιο επιτυχημένη και ταυτόχρονα πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, εταιρεία παροχής Ουδέτερων Υποδομών Αδιάλειπτης Λειτουργίας για τη στέγαση κρίσιμων εφαρμογών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών (Data Center Outsourcing Services Provider) στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Στις ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις που αναπτύσσει και λειτουργεί, παρέχει outsourcing υπηρεσίες για τη στέγαση Κύριων ή Εναλλακτικών μηχανογραφικών κέντρων (Main ή Disaster Recovery Center), Κόμβων Τηλεπικοι¬νωνιών (Points of Presence , Switching Center κ.λπ.) μεγάλων δημόσιων ή ιδιωτικών οργανι¬σμών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 Data Center Services

Οι υπηρεσίες Data Center Services που προσφέρει η LAMDA Hellix, αποτελούν το πιο ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που υπάρχει στην Ελληνική αγορά (αλλά και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη) καθώς περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Υπηρεσίες Στέγασης και Λειτουργίας (Data Center Hosting & collocation Services)
 • Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακής Διασύνδεσης (Interconnection Services)
 • Υπηρεσίες Θέσεων Εργασίας (Office Continuity Seats)
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε 24ωρη βάση (Remote Hands & Feet 24×365)
 • Υπηρεσίες Multi-Ηοming Internet Service
 • Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης data Centers τρίτων (3rd party Data Center Infrastructure Operations & Management Services)

Με την τεχνογνωσία παγκοσμίου επιπέδου που έχει αποκτήσει και στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες της, η LAMDA Hellix έχει δημιουργήσει επιπλέον την πιο ολοκληρωμένη σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών (Professional Services) υποστήριξης (συμβουλευτικών & τεχνικών υπηρεσιών), σε εξειδικευμένα θέματα σχετιζόμενα με υποδομές Data Centers όπως:

 • Data Center Audit Services
 • Data Center Design Services
 • Data Center Project Management Services
 • Data Center Integration Services

 

Πρόσφατα, εγκαινίασε μία πρωτοποριακή νέα υπηρεσία αποκλειστικά για πελάτες, που έχουν εγκατασταθεί στο Neutral World-Class Data Center της και που ταυτόχρονα έχουν σημαντικές απαιτήσεις διασύνδεσης με το Internet τόσο σε ταχύτητα όσο και σε αξιοπιστία και διαθεσιμότητα: την νέα υπηρεσία Multi-Ηoming Internet Service.

Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πελάτες της LAMDA Hellix απολαμβάνουν σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας διασύνδεση με το Internet μέσω πολλαπλών παρόχων (diverse & redundant). Για την λειτουργία της νέας υπηρεσίας, η LAMDA Hellix επένδυσε σε τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως redundant (χωρίς Single Point Of Failure) δικτυακές υποδομές της CISCO. Επιπλέον χαρακτηριστικό της νέας υπηρεσίας είναι ότι ο χρόνος υλοποίησης της νέας υπηρεσίας είναι εντός μόλις 24 ωρών.

Πιο αναλυτικά:

 •  Φυσική διασύνδεση: Η διασύνδεση γίνεται με διεπαφή (interface) ανάλογα με το bandwidth που θα ζητηθεί από 10Mbps και άνω. Η σύνδεση του πελάτη μπορεί να γίνει σε μία ή δύο πόρτες (για λόγους 100% redundancy) που καταλήγουν σε διαφορετικές δικτυακές υποδομές και οι οποίες αξιοποιούν πλήρως διαχωρισμένα μονοπάτια προς το Internet.
 • Λογική διασύνδεση: Η Υπηρεσία προσφέρει για την διασύνδεση με τον πελάτη πόρτες Ethernet ως 10Gbps, για την διασύνδεση των δρομολογητών του πελάτη.
 • Δρομολόγηση: Η διασύνδεση του πελάτη απαιτεί την χρήση του πρωτοκόλλου BGP (Border Gateway Protocol), για την ανακοίνωση των πληροφοριών δρομολόγησης. Η υπηρεσία προσφέρει δύο δρομολογητές για την υλοποίηση των συνδέσεων μέσω BGP. Με αυτό τον τρόπο προσφέρεται ένα πλήρως εφεδρικό σχήμα δρομολόγησης.
 • Addressing: Η διασύνδεση των δρομολογητών του πελάτη και της Υπηρεσίας γίνεται μέσω δικτύου της υπηρεσίας. Εφόσον ο πελάτης διαθέτει ιδιόκτητες διευθύνσεις (PI) IPv4 μπορεί αυτές να δρομολογηθούν κανονικά προς το Internet, από την υπηρεσία. Αν ο πελάτης δεν διαθέτει διευθύνσεις IPv4, αυτές μπορούν να παρασχεθούν μέσω της υπηρεσίας.

 Ποιότητα στις υπηρεσίες

Η διαρκής προσπάθεια της LAMDA Hellix στην παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών και η επικέντρωση στη συνεχή τους βελτίωση, έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε σημαντικές διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το 2009 αναγνωρίστηκε ως Best Regional Data Center Operator στην Ευρώπη, το 2010 από την ICAP Group ως μέλος των Strongest Companies in Greece, αλλά και με το Best European Green Initiative Award. Η πιο πρόσφατη διάκριση που έλαβε είναι το Best European Data Center Facilities Management Award 2011.

Ταυτόχρονα αποτελεί την μοναδική εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που υπέγραψε ήδη από το 2009, το European Union Code of Conduct για Data Centers τόσο ως Participant όσο και ως Endorser. Το EU Data Centers Code of Conduct αποτελεί ένα κώδικα Βέλτιστων Μεθόδων (Best Practices), Σχεδιασμού και Μεθόδων Μέτρησης (Metrics) σε Data Centers. Σκοπός του είναι η ενημέρωση και παρότρυνση όλων των εμπλεκομένων σε Data Centers (operators, owners & supply chain) προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία κρίσιμων εφαρμογών, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται εθελοντική δέσμευση μείωσης της κατανάλωσης καθώς και κατάλληλα συστήματα λήψης αποφάσεων.

Ο Απόστολος Κάκκος αποτελεί ιδρυτικό μέλος της LAMDA Hellix. Κα¬τά τη διάρκεια της καριέρας του τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό κατείχε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εισηγμένες εταιρείες δραστηριο¬ποιούμενες στην Πληροφορική, στις Τηλεπικοινωνίες και στις Χρηματοοι¬κονομικές Υπηρεσίες. Είναι απόφοι¬τος του Φυσικού Τμήματος του Πανε-πιστημίου Αθηνών, κάτοχος MEng in IT από το University College London, κάτοχος MEcon in Industrial Relations & Management από το London School of Economics & Political Science και έχει παρακολουθήσει σημαντι¬κό αριθμό executive σεμιναρίων όπως μεταξύ άλλων «Financing the Entrepreneurial Business» στο London Business School.

 


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply