Συντάκτης: Βαγγέλης Ξανθάκης

Το Twitter είναι κατά την κα.Ρίτα Καρατζιά το βασικό εργαλείο social media για την προβολή των brands. Σε αυτόν ακριβώς το τομέα ειδικεύεται η Social Wizz η οποία έχει αναγνωρίσει το γεγονός ότι το engagement του brand με το κοινό είναι σαφώς ισχυρότερο μέσω του Twitter. Μέσω των ειδικευμένων μηχανισμών που διαθέτει, μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να σχεδιάσουν τη επικοινωνιακή τους στρατηγική και να την εκτελέσει για λογαριασμό τους, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, μας εξηγεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης των σωστών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και το ότι κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει το δικό της…

Read More