Συντάκτης: Πέτρος Κηπουρόπουλος

Η INNOETICS (www.innoetics.com) ασχολείται με τη σύνθεση φωνής, τουτέστιν την τεχνολογία συνθετικής ομιλίας που έχει αναπτυχθεί μέσα από το ερευνητικό κέντρο Αθηνά και βραβεύτηκε πέρυσι ως η καλύτερη τεχνολογία του είδους της.

Read More