Συντάκτης: Ρενάτα Εκινέ

Η Samsung, κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών, ξεκίνησε ήδη την αναζήτηση πανευρωπαϊκής εταιρείας που θα τη βοηθήσει στο στόχο της στη δημιουργία δημιουργικών και στοχευμένων διαφημίσεων. Η εταιρεία, που θα επιλεχθεί, θα συνεργαστεί με το κεντρικό πανευρωπαϊκό τμήμα marketing, που έχει συσταθεί για να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στις τοπικές και στις παγκόσμιες  δημιουργικές ομάδες, με τις οποίες συνεργάζεται ήδη η Samsung. Πέραν των προαναφερόμεων, θα προσφέρει  στους παγκόσμιους marketers της Samsung συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πως μπορεί η διαφήμιση και η στρατηγική να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ανά περιφέρεια. Να σημειωθεί πως η εταιρεία που θα επιλεγεί δε θα δημιουργεί η ίδια διαφημίσεις, όπως δημιουργούν…

Read More