Πατέντες: Η ΕΕ ετοιμάζει νέους κανόνες για να περιορίσει τις διαμάχες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες νομοθετικές προτάσεις γύρω από τις πατέντες που αφορούν σε τεχνολογίες οι οποίες βρίσκονται σε αυξανόμενη ζήτηση και χρησιμοποιούνται σε συσκευές όπως drones, συνδεδεμένα αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι δικαστικές διαμάχες. Την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογία είδε πολλές εκτεταμένες δικαστικές «κόντρες», στις οποίες ενεπλάκησαν εταιρείες όπως οι Apple, Microsoft, HTC, Motorola, Samsung και Nokia.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το σύστημα για τα λεγόμενα «βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας» (SEP) ήταν κατακερματισμένο, δεν είχε διαφάνεια και οδήγησε σε μακροχρόνιες διαφωνίες, υπογραμμίζοντας ότι η αυτορρύθμιση δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα SEP προστατεύουν τεχνολογίες όπως εκείνες που αφορούν στο 5G, το Wi-Fi και το Bluetooth, πατέντες που χρειάζονται οι κατασκευαστές για τη συμμόρφωση τους με τα διεθνή πρότυπα.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των υπολογιστών, των τερματικών πληρωμών και άλλων έξυπνων τεχνολογιών, θα πρέπει να καταχωρίσουν τις πατέντες τους στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO). Στη συνέχεια, το EUIPO θα επιβλέπει τη διαδικασία για τον καθορισμό δίκαιων, εύλογων και αμερόληπτων δικαιωμάτων (FRAND), κάτι που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών.

Το προτεινόμενο πλαίσιο στοχεύει, όπως αναφέρεται, «στη δημιουργία ενός ισορροπημένου συστήματος, ορίζοντας ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια των SEP, τη μείωση των διαμαχών και τις αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις». Θέτει τους εξής δύο βασικούς στόχους: Αρχικά, διασφαλίζει «ότι τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι φορείς υλοποίησης καινοτομούν στην ΕΕ, κατασκευάζουν και πωλούν προϊόντα στην ΕΕ και είναι ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές». Παράλληλα, «ότι οι τελικοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ΜμΕ και των καταναλωτών, επωφελούνται από προϊόντα που βασίζονται στις πιο πρόσφατες τυποποιημένες τεχνολογίες, σε δίκαιες και λογικές τιμές».

Το λόμπι IP Europe, τα μέλη του οποίου περιλαμβάνουν τη Nokia και την Qualcomm, είπε ότι η πρόταση θέτει μια σειρά από εμπόδια στους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης εννέα μηνών, υποστηρίζοντας ότι θα εμποδίσει και δεν θα ενισχύσει την έρευνα που πραγματοποιείται από ευρωπαϊκές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση πρέπει να συμφωνηθεί με τις χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού καταστεί νόμος και μπορεί να τροποποιηθεί.

Share.

Comments are closed.