Σε εξέλιξη η ετήσια εθελουσία στον ΟΤΕ

0

Με τη συνήθη διάρθρωση βρίσκεται σε εξέλιξη η ετήσια εθελουσία έξοδος εργαζομένων στον ΟΤΕ με τους ενδιαφερόμενους να έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι αύριο.

Η πρόσκληση αφορά δύο κατηγορίες εργαζομένων, όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και ειδικότερα θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 και όσους πληρούν δύο προϋποθέσεις, είναι άνω των 40 ετών και έχουν προϋπηρεσία στον ΟΤΕ, τουλάχιστον 10 έτη.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν κάποια τμήματα της επιχείρησης τα οποία εξαιρούνται και οι εργαζόμενοί τους δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στην εθελουσία. Πρόκειται κυρίως για τμήματα που σχετίζονται με την πληροφορική καθώς όπως είναι γνωστό ευρύτερα στην αγορά εργασίας παρατηρείται μεγάλη έλλειψη εργαζομένων στον προαναφερόμενο τομέα.

Οι εργαζόμενοι της πρώτης κατηγορίας που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν θα λάβουν, μεταξύ άλλων, τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης, το 70% του καθαρού μισθού τους μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτά τα χρόνια.

Για τη δεύτερη κατηγορία προσφέρεται αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 20 έως 60 μεικτούς μισθούς συν έναν έως τέσσερις μισθούς, ανάλογα με τον αριθμό παιδιών του εργαζόμενου που θα επιλέξει την οικειοθελή αποχώρηση.

Share.

Comments are closed.