Παρασκευή, 31 Μαρτίου

H InCites Consulting επικεφαλής πακέτου εργασίας στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ XGAIN

0

Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσον αφορά τη χρήση προηγμένων ψηφιακών ευρυζωνικών λύσεων για τη βελτίωση της ζωής και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ και των στόχων της για την Ψηφιακή Δεκαετία. Το XGain είναι ένα τριετές Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και αποσκοπεί στην υποστήριξη τέτοιων πολιτικών.

Από μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα συνδεδεμένα με 5G για την παρακολούθηση καλλιεργειών και δασών στην Ισπανία, σε έναν ψηφιακό βοσκό στο Βέλγιο, σε ρομπότ-φροντιστές ηλεκτρονικής υγείας για ηλικιωμένους στην Ελλάδα και πολλά άλλα, το XGain στοχεύει στην επίλυση πραγματικών αναγκών των αγροτικών πληθυσμών, σε πραγματικό χρόνο, αποδεικνύοντας την αξία του σε έξι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

“Η InCites Consulting οραματίζεται έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι, οι διαδικασίες, οι μηχανές και τα αντικείμενα γύρω τους είναι ψηφιακά συνδεδεμένα, ανεξάρτητα από το πού ζουν ή με τι ασχολούνται, με τρόπο που να καθιστά δυνατή τη βιώσιμη διαβίωση στον πλανήτη μας. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμβολή με την τεχνογνωσία μας σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας όπως το XGain, είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς” δήλωσε ο Δρ Ιωάννης Νεοκοσμίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της InCites Consulting.

Ο Γενικός Συντονιστής του Έργου XGain, Δρ. Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ICCS) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πρόσθεσε: “Με το XGain στοχεύουμε στην βελτίωση της κοινωνικής ετοιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων για την εύκολη υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων που είναι πολύτιμες για αυτές. Επιλέξαμε την InCites Consulting ως έναν από τους συνεργάτες μας σε αυτό το έργο, λόγω της αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας της στην επιχειρηματική μοντελοποίηση και στην τεχνοοικονομική ανάλυση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και της ισχυρής δέσμευσής της για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας”.

Συμπεριλαμβανομένης της InCites Consulting, η κοινοπραξία XGain αποτελείται από 17 οργανισμούς από 9 μέλη της ΕΕ και 2 συνδεδεμένα μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία αντίστοιχα, και αναμένεται να παραδώσει τα αποτελέσματά της στα τέλη του 2025.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ XGAIN ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι να απλοποιήσει και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων από τους κύριους ενδιαφερόμενους ενός αγροτικού περιβάλλοντος (π.χ. δήμους, αγρότες, δασοκόμους, αλιείς) όσον αφορά την επιλογή των τεχνολογιών ακραίου δικτύου (edge technology) και τελευταίου-μιλίου, στις οποίες θα πρέπει αυτοί να επενδύσουν, ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τις δραστηριότητές τους από οικονομική, τεχνική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη. Στο πλαίσιο αυτό, το XGain σχεδιάζει και στοχεύει να παραδώσει ένα απλό, εύχρηστο εργαλείο

διευκόλυνσης της γνώσης, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την επιλογή και την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις συνδεσιμότητας ακραίου δικτύου και τελευταίου μιλίου.

Η InCites Consulting είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4) του Προγράμματος, ενώ συμβάλλει επίσης σε μια σειρά εργασιών και σε άλλα Πακέτα Εργασίας. Το Πακέτο Εργασίας 4 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνικοοικονομικής και κοινωνικοπεριβαλλοντικής αξιολόγησης διαφόρων τεχνολογικών λύσεων ακραίου δικτύου και τελευταίου μιλίου, καθώς και των αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που πρέπει να ενσωματωθούν στο εργαλείο διευκόλυνσης της γνώσης του XGain. Αναλυτικότερα, το Πακέτο Εργασίας 4 αποτελείται από τις ακόλουθες βασικές εργασίες:

  • Τεχνικοοικονομική αξιολόγηση διαφόρων τεχνολογικών λύσεων ακραίου δικτύου και τελευταίου μιλίου
  • Κοινωνικοπεριβαλλοντική αξιολόγηση των ανωτέρω τεχνολογιών
  • Ανάπτυξη διατομεακών επιχειρηματικών μοντέλων για 7 διαφορετικούς τομείς: υδατοκαλλιέργεια, γεωργία, δασοκομία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εκπαίδευση.
  • Ενσωμάτωση των ανωτέρω στο εργαλείο διευκόλυνσης της γνώσης, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα, την επαρκή απόδοση και την επεκτασιμότητα των διαφόρων στοιχείων του συστήματος XGain για χρήση μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια του έργου και πέραν αυτής.
  • Σχεδιασμός της διεπαφής διαδικτύου και διάθεση του εργαλείου διευκόλυνσης της γνώσης στους ενδιαφερόμενους φορείς – αγρότες, συνεταιρισμοί, αγροτικές κοινότητες κ.λπ.
Share.

Comments are closed.