Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο αμοιβών των εργαζομένων σε ΟΤΕ και Cosmote

0

Άλλαξε ριζικά το πλαίσιο αμοιβών σε ΟΤΕ και Cosmote με τις δύο τριετείς, νέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ) που υπεγράφησαν μεταξύ της διοίκησης του Ομίλου και των οικείων σωματείων. Καθιερώνονται 4 μισθολογικές κατηγορίες και οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε αυτές με βάση το ρόλο τους στην επιχείρηση.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ αποφάσισε να παρέχει έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζομένους του, συνολικού ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δοθεί κλιμακωτά, ανάλογα με τον μισθό, με μέγιστο καθαρό ποσό ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ. Στόχος είναι να ενισχυθούν περισσότερο οι χαμηλόμισθοι.

Ειδικότερα, για τους εργαζόμενους σε ΟΤΕ και Cosmote καθιερώνονται 4 Μισθολογικές Κατηγορίες και 9 μισθολογικές βαθμίδες (από την 1η εισαγωγική έως και την 9η την καταληκτική) και όλοι εργαζόμενοι εντάσσονται σε αυτές με βάση το αντικείμενο της εργασίας τους ως εξής:

Στην πρώτη (υποστηρικτικές Εργασίες) υπάγονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν έργο υποστηρικτικής φύσης σε λειτουργίες που ενισχύουν τις εμπορικές και τεχνολογικές δραστηριότητες της εταιρείας, μέσω υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής, αποθήκευσης, κυκλοφορίας, και παράδοσης υλικών, αγαθών, οργάνων, μέσων και μηχανημάτων. Ο εισαγωγικός μισθός για την κατηγορία αυτή είναι 850 ευρώ (όλες οι αναφορές αφορούν τις μικτές αποδοχές) και ο καταληκτικός 1.517 ευρώ.

Στη δεύτερη (εργαζόμενοι σε επιτελικές – εταιρικές λειτουργίες) εντάσσονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρησιακές λειτουργίες που διασφαλίζουν την ομαλή διαχείριση και σύννομη εταιρική διακυβέρνηση (ενδεικτικά: νομική και ρυθμιστική λειτουργία, χρηματοοικονομική λειτουργία, κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικός έλεγχος, στρατηγικός προγραμματισμός, δημόσιες σχέσεις, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, επιχειρησιακή συνέχεια, διαχείριση κινδύνων, διοικητική υποστήριξη, σχεδιασμός διαδικασιών). Ο εισαγωγικός μισθός είναι 950 ευρώ και ο καταληκτικός 1.694 ευρώ.

Στην τρίτη (εμπορικές λειτουργίες) υπάγονται οι εργαζόμενοι που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς έρευνας και ανάλυσης της αγοράς, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και εξειδικευμένων λύσεων (τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, TV, ΙCT κλπ.) της προβολής, προώθησης και πώλησης αυτών σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ή διεθνείς και εγχώριους παρόχους, καθώς και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e- business). Ο εισαγωγικός μισθός είναι 1.050 ευρώ και ο καταληκτικός 1.874 ευρώ.

Η τελευταία (4η) μισθολογική Κατηγορία (Υψηλής Τεχνολογικής Εξειδίκευσης) αφορά στους εργαζόμενους που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε λειτουργίες τεχνολογικής φύσεως που συνδέονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξοπλισμών και δικτύων, λογισμικού, συστημάτων και ολοκληρωμένων λύσεων. Ενδεικτικές δραστηριότητες : τεχνολογία δικτύων, πληροφορική, ICT, ασφάλεια πληροφοριών και υποδομών, επιστήμη δεδομένων (data science) κλπ. Ο εισαγωγικός μισθός είναι 1.100 ευρώ και ο καταληκτικός 1.963 ευρώ.

Στη νέα ΕΣΣΕ υπάρχει άρθρο με βάση το οποίο δεν μειώνονται οι μισθοί των εργαζομένων που εντασσόμενοι στα νέα μισθολογικά κλιμάκια προκύπτει διαφορά σε σχέση με τον σημερινό μισθό τους.

Η 1η έως και η 8η μισθολογική βαθμίδα διανύεται επί τέσσερα έτη, ενώ η 9η για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΤΕ ο μισθός εκκίνησης των νέων μισθολογικών κατηγοριών υπερβαίνει μέχρι και 54% τον σημερινό νόμιμο μισθό, ενώ αυξάνονται 12% κατά μέσο όρο οι αποδοχές των χαμηλόμισθων.

Η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει επίσης ένα ευέλικτο πακέτο παροχών Be-Flexi για όλους τους εργαζομένους, ύψους 850 ευρώ ετησίως. Ο ίδιος ο εργαζόμενος επιλέγει από τον κατάλογο παροχών που προσφέρει η εταιρεία, σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται και στον ΟΤΕ Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα (Pension Plan) για όλους τους εργαζομένους με συμμετοχή δική τους και της επιχείρησης.

Ειδικότερα όσον αφορά το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Ασφαλιστήριο Πρόγραμμα:

Από 01.04.2023 έως 31.12.2025 η εισφορά εργοδότη θα ανέρχεται σε 3% και η υποχρεωτική ελάχιστη εισφορά του εργαζόμενου που δεν κατέχει θέση Προϊσταμένου Τμήματος (Section Manager) ή άλλη ισοδύναμη, σε 1% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών του εργαζόμενου (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) .

Από 01.04.2023 έως 31.12.2025 η εισφορά εργοδότη θα ανέρχεται σε 7% και η υποχρεωτική ελάχιστη εισφορά του εργαζόμενου που κατέχει θέση Προϊσταμένου Τμήματος (Section Manager) ή άλλη ισοδύναμη, σε 2% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών του εργαζόμενου (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) .

Κατ΄ ανώτατο όριο, η εισφορά των εργαζομένων των ανωτέρω δύο περιπτώσεων, μπορεί να ανέλθει μέχρι του 10% επί των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών τους (εισφορά σε 14μηνη βάση ανά ημερολογιακό έτος) και μπορεί να αλλάζει με αίτησή τους μέχρι 2 φορές εντός του ημερολογιακού έτους.

«Έχουμε αναλάβει ένα δύσκολο έργο: να οδηγήσουμε τη χώρα μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία στην νέα ψηφιακή εποχή. Οι νέες συμφωνίες που υπογράψαμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων επιβεβαιώνουν ότι για εμάς οι άνθρωποί μας είναι συνοδοιπόροι στον δρόμο που έχουμε χαράξει», σημείωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Οι δύο νέες ΕΣΣΕ δεν αφορούν τις θυγατρικές Γερμανός, e-Value και Cosmote Technical Services καθώς για αυτές είχαν υπογραφεί διετείς συμβάσεις κατά την ίδρυσή τους οι οποίες λήγουν στο τέλος του 2023.

Share.

Comments are closed.