Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Υπουργείου Εξωτερικών με έργο της ΚτΠ

0

Έργο για την «Ανάπτυξη – Επέκταση Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών Υπουργείου Εξωτερικών» προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και όπως φαίνεται από τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη η εκτέλεσή του επείγει.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι «η παρούσα τηλεπικοινωνιακή και δικτυακή υποδομή της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι παρωχημένη και δεν μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. Η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός (routers, firewalls, switches κλπ.) που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης των 8 κτηρίων είναι παρωχημένος, αφού επίσης εγκαταστάθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Καθημερινά προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της υπηρεσίας».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται σε 8,395 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του υπουργείου μέσα από μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ΤΠΕ, δομημένης καλωδίωσης, ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, καθώς και η υλοποίηση Κλειστού Συστήματος Τηλεδιάσκεψης μέσω μελέτης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης κλειστού συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Σχετικά με το τελευταίο, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, «το υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει υπηρεσίες εντός Ελλάδος (Κεντρική Υπηρεσία, ΥΔΙΣ, Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Ξάνθης) και τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας (143 προς το παρόν). Για την επικοινωνία μεταξύ τους χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα, διαφόρων βαθμών ασφαλείας και με διαφορετικό βαθμό κάλυψης. Δεν υπάρχει σύστημα που να υποστηρίζει σύγχρονη ασφαλή πολυμεσική επικοινωνία, ήχου-εικόνας-δεδομένων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος σύγχρονης επικοινωνίας, που να ικανοποιεί τις αυξανόμενες ανάγκες των στελεχών του ΥΠΕΞ».

Share.

Comments are closed.