Υπουργική Απόφαση τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές FTTH στο εσωτερικό των κτηρίων

0

Να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιχειρεί η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Στοχεύει κυρίως στα υφιστάμενα κτήρια που θα εγκαταστήσουν δίκτυα FTTH και σχετίζεται με τη δράση Smart Readiness Voucher Scheme που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και βρίσκεται υπό προετοιμασία.

Η ΚΥΑ έχει τον τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 41020/819/15.10.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού” (Β΄ 2776)» και επιφέρει τροποποιήσεις παραρτημάτων του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι «ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου πρόσβασης διανομής για την υποστήριξη της ανάπτυξης των δικτύων οπτικών ινών, θα είναι τέτοιος ώστε από κάθε συνδρομητική διεπαφή θα καταλήγουν στον Κεντρικό Κατανεμητή τουλάχιστον δύο οπτικές ίνες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γραμμή μεταφοράς (καλώδιο) οπτικών ινών της εσωτερικής εγκατάστασης θα έχει πλήθος ινών ίσο με το διπλάσιο του πλήθους των συνδρομητικών διεπαφών που εξυπηρετούνται από αυτή τη γραμμή μεταφοράς και ότι κάθε κατανεμητής θα έχει επαρκή χώρο για τον τερματισμό και διαχείριση όλων των οπτικών ινών όλων των καλωδίων που καταλήγουν σε αυτόν».

Τα παραπάνω αφορούν και τη δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Smart Readiness Voucher, που αφορά επιδότηση (μέσω κουπονιού) των καλωδιώσεων σε κτήρια, συνολικού προϋπολογισμού 148,4 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προαναφερόμενης δράσης και γενικότερα της εκπόνησης του δευτερογενούς δικαίου που εκκρεμεί το επόμενο διάστημα θα προωθηθούν από τη ΓΓΤΤ ακόμα δύο υπουργικές αποφάσεις: Η μία αφορά τον Χάρτη Ευρυζωνικότητας και Μητρώου Δικτύων (καταγραφή όλων των δικτύων της χώρας με την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των παρόχων) και η δεύτερη τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e διελεύσεις μέσω της οποίας θα αδειοδοτείται η κατασκευή όλων των δικτύων, κάτι που αναμένεται να συντομεύσει κατά πολύ την όλη διαδικασία. Η πλατφόρμα e διελεύσεις υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Share.

Comments are closed.