Η ΕΕ μειώνει τη γραφειοκρατία και τα κόστη, ενισχύει την εξάπλωση του 5G

0

Μια αλλαγή της τρέχουσας νομοθεσίας, που θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα μέσω πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα στοχεύει στην ενίσχυση των παρόχων σε σχέση με το κόστος επέκτασης των δικτύων 5G. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, ώστε να έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πρόσβαση σε δίκτυα gigabit έως το 2030.

Το Reuters αναφέρεται σε ένα επίσημο έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθούν οι μεγάλοι πάροχοι, όπως η Deutsche Telekom, η Orange και η Telecom Italia, ώστε να επεκτείνουν τα δίκτυα 5G. Η πηγή σημειώνει ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να μειώσουν το ετήσιο κόστος κατά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση του ευρύτερου σχεδίου, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα gigabit και 5G, καθώς και να διασφαλίσει ότι το 75 τοις εκατό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Γηραιά ήπειρο χρησιμοποιούν υποδομές cloud ή AI μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ολοκληρώνοντας τα μέτρα περικοπής του κόστους, το έγγραφο φέρεται να αναφέρει ότι αρκετές από τις προτεινόμενες αλλαγές αποσκοπούν στη διευκρίνιση των κανόνων και στον εξορθολογισμό των διαδικασιών, καθώς και στον σαφή καθορισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Το 2022, οι βιομηχανικές ενώσεις ETNO και GSMA άσκησαν πίεση στην Κομισιόν, ώστε να ενθαρρύνει τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να μοιραστούν το κόστος ανάπτυξης της υποδομής που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου συνδεσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πρόταση, που φέρει την ονομασία «Gigabit Infrastructure Act», αναμένεται πως θα δοθούν στη δημοσιότητα στις 10 Φεβρουαρίου.

Share.

Comments are closed.