9 στις 10 επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις στον αυτοματισμό

0

Περισσότεροι από εννέα στους δέκα επικεφαλής τμημάτων πληροφορικής επένδυσαν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσα στον περασμένο χρόνο, με το 91% να αναφέρει ότι ο οργανισμός τους σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις στην αυτοματοποίηση τους επόμενους 24 μήνες, σε σύγκριση με το 88% πριν από ένα χρόνο.

Αυτά τα ευρήματα προέρχονται από μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Camunda, βασισμένη σε στοιχεία από την Regina Corso Consulting. Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια μελέτη διαπιστώνει ότι υπάρχουν ανησυχίες, καθώς το 69 τοις εκατό υποστηρίζει ότι όσο περισσότερες εργασίες αυτοματοποιούνται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να «απεικονιστούν» οι από άκρο σε άκρο τελικές διαδικασίες.

«Καθώς η αυτοματοποίηση επιταχύνει το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ίδιο συμβαίνει και με τις νέες απαιτήσεις από τους πελάτες», σημειώνει ο Jakob Freund, διευθύνων σύμβουλος της Camunda. «Η φετινή έκθεση αποκαλύπτει πώς η αυξημένη αυτοματοποίηση δημιουργεί περισσότερες προκλήσεις για τους οργανισμούς, ειδικά γύρω από ζητήματα ενσωμάτωσης και “σιλό” εργασία. Είναι σαφές ότι η από άκρο σε άκρο ενορχήστρωση είναι κρίσιμη για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών σε άτομα, συστήματα και συσκευές».

Τα εμπόδια στην αυτοματοποίηση διαδικασιών περιλαμβάνουν: αποσύνδεση μεταξύ των επικεφαλής πληροφορικής και επιχειρήσεων (74 τοις εκατό), διατήρηση μιας ξεπερασμένης προσέγγισης για την αυτοματοποίηση διαδικασιών (64 τοις εκατό), ανάγκη ενσωμάτωσης πολλαπλών συστημάτων (44 τοις εκατό), μακροχρόνιες διαδικασίες (35 τοις εκατό), έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (34 τοις εκατό), φόβος της αλλαγής (28 τοις εκατό), έλλειψη ορατότητας γύρω από τις επιχειρηματικές πρακτικές (28 τοις εκατό).

Ενώ οι επιχειρήσεις επιθυμούν να αυτοματοποιηθούν, η έκθεση καθιστά σαφές ότι οι οργανισμοί κατανοούν ότι πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο η αυτοματοποίηση εντάσσεται στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες.

Share.

Comments are closed.