Διαβούλευση για τις κεραίες χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης

0

Το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την επικαιροποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.

Πρόκειται για την τελευταία από τις σημαντικές ΚΥΑ που προβλέπονται στο ν. 4635/2019 και με αυτή ολοκληρώνεται το δευτερογενές πλαίσιο για τις κεραίες.

Οι νέες ρυθμίσεις θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δικτύων 5G καθώς αφορούν την συντριπτική πλειονότητα των κεραιών στη χώρα.

Υπογράφεται από τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μεταξύ άλλων στο άρθρο 9 που αφορά τους ελέγχους και τις κυρώσεις προβλέπεται:

Οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον ΕΚΚΧΟ (εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης) πραγματοποιούνται από την ΕΕΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Για θέματα αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη νομιμότητα των χώρων εγκατάστασης και των οριζόμενων πολεοδομικών μεγεθών, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ.

Οι έλεγχοι όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη ρευματοδότηση ΕΚΚΧΟ γίνονται από τις αρμόδιες – σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – υπηρεσίες.

Για τις κατασκευές κεραιών που δεν πληρούν το σύνολο των διατάξεων της παρούσας απόφασης επιβάλλονται αναλογικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 37 και στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4635/2019 και στα Άρθρα 137 και 138 του ν. 4727/2020.

Share.

Comments are closed.