Η Specisoft συνιδρυτής στην Smart Agro Hub

0

Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Specisoft Α.Ε., Θεοκλής Βασιλειάδης υπέγραψε τη συμμετοχή της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύσταση Smart Agro Hub Α.Ε., σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με άλλες εταιρίες εξειδικευμένες στο χώρο του πρωτογενούς τομέα. Στην νέο-συσταθείσα εταιρεία, ο Θεοκλής Βασιλειάδης είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στόχος του νέου φορέα είναι η δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων (Competence Center) στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Στην εταιρεία Smart Agro Hub Α.Ε. συμπράττουν ως μέτοχοι το Γ.Π.Α. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Specisoft και οι άλλες εταιρείες που από κοινού υπέβαλαν την πρόταση στο πρόγραμμα ‘’ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ’’ της ΓΓΕΚ το οποίο και εγκρίθηκε. Σκοπός της συσταθείσας Ανώνυμης Εταιρίας είναι να λειτουργήσει ως χώρος δοκιμής, αξιολόγησης και βελτίωσης σχετικών τεχνολογιών από εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα και συναφών με τις έξυπνες τεχνολογίες εταιρίες (Living Lab), να παρέχει υπηρεσίες, ανάπτυξη προϊόντων και συναφών τεχνολογιών στον τομέα των έξυπνων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και εμπειρίας. Παράλληλα, έχει ως στόχο να παρέχει συμβουλευτική, συντονισμό, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε άλλες εταιρίες και οργανισμούς, να λειτουργήσει ως σημείο επαφής και αντιπροσώπευσης των εταιριών σε συναντήσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και να λειτουργήσει ως ηγέτης στο πεδίο της καινοτομίας στην Ευφυή Γεωργία & Νέες Τεχνολογίες.

Για τη Specisoft Α.Ε. η συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρία Smart Agro Hub Α.Ε. αποτελεί ένα ακόμα βήμα της περαιτέρω διεύρυνσης του ρόλου και των δραστηριοτήτων της.

Share.

Comments are closed.