Ενισχυμένα τα μεγέθη της Byte Computer το 1ο εξάμηνο

0

Αύξηση 31,1% στα έσοδα (18,888 εκατ. έναντι 14,404 εκατ.) κέρδη προ φόρων 1,756 εκατ. από 728 χιλ. και μετά από φόρους 1,164 εκατ. από 690 χιλ., αυξημένα κατά 68,7%, παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2021 η Byte Computer.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,732 εκατ. από 2,497 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 49,5%. Επιπλέον, το ενοποιημένο μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και ανήλθε σε 19,8% έναντι 17,3% την 30/06/2020.

Η κερδοφορία οδήγησε σε ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 16,289 εκατ. από 15,631 εκατ. την 31/12/2020. Ο δανεισμός μειώθηκε σε 5,809 εκατ. από 6,213 εκατ. στα τέλη του προηγούμενου έτους, με τον καθαρό δανεισμό να είναι μηδενικός αφού τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις.

Share.

Comments are closed.